Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezrobocie w Polsce : perspektywy zmiany sytuacji na rynku pracy po integracji z Unią Europejską Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki s. 5-23
Zachowania młodych konsumentów w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Elżbieta Szymańska s. 24-39
Obszary wiejskie w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki Urszula Stec s. 40-62
Szanse konkurowania gospodarstw rolniczych po integracji z Unią Europejską w opinii rolników indywidualnych Anna Maria Klepacka-Putkowska Bogdan Klepacki s. 63-69
Zmiany w zasobach a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw agrobiznesu Anna Łowicka s. 70-80
Turystyka wiejska jako szansa rozwoju terenów wiejskich : (na przykładzie województwa lubelskiego) Agata Gozdalik Bogdan Klepacki s. 81-91
Rys historyczny polskiego ustawodawstwa antymonopolowego i charakterystyka przepisów obecnie obowiązujących Małgorzata Orłowska s. 92-114
"Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej", Piotr Pełka, Mikołaj Stasiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Tomasz Jarocki Piotr Pełka (aut. dzieła rec.) Mikołaj Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Małgorzata Orłowska Ewa Wojtaszek-Mik (aut. dzieła rec.) s. 118-121
"Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem", Andrzej Krajewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Wieczorek Andrzej Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
Z życia uczelni s. 124-136