Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany ustrojowe w Polsce a zadania i cele edukacji o demokracji i dla demokracji Stanisław Antosik s. 5-10
Ukształtowanie państwa jako skutek ideologii politycznej : (esej w okresie przejściowym) Grair Magakian s. 11-28
Społeczne koszty transformacji systemowej w Polsce Beata Ujda s. 29-44
Podmiot samorządu Danuta Kurzyna-Chmiel s. 45-56
Współpraca regionalna państw bałtyckich Marek Jaworski s. 57-84
Małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa : ich znaczenie dla gospodarki i umacniania klasy średniej Jacek Klich s. 85-97
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w znowelizowanym Kodeksie pracy (art. 55) Mariusz Grzegorz Wieczorek s. 98-125
Zmowa kartelowa (zakaz karteli) w prawie konkurencji Wspólnoty Europejskiej Piotr Dębowski s. 126-151
"Prawo turystyczne", Mirosław Nesterowicz, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Ewa Bondaruk Mirosław Nesterowicz (aut. dzieła rec.) s. 152-154
Z życia uczelni s. 155-161