Znaleziono 2 artykuły

Danuta Kurzyna-Chmiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podmiot samorządu Danuta Kurzyna-Chmiel s. 45-56
"Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie", Danuta Kurzyna-Chmiel, Warszawa 2009 : [recenzja] Jacek Kraś Danuta Kurzyna-Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 320-322