Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Bożena Zboina s. 5-10
Wczesne wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia : rola pielęgniarki Monika Połetek Barbara Ślusarska s. 11-17
Eliminacja czynników ryzyka chorób serca : niefarmakologiczne i farmakologiczne postępowanie w zaburzeniach lipidowych Marianna Janion s. 19-26
Wiedza pacjentów z chorobą niedokrwienną serca na temat jej czynników ryzyka Monika Piwko s. 27-54
Utraty przytomności jako pierwszy objaw anginy Prinzmetala u 49-letniej chorej Małgorzata Krzciuk Beata Wożakowska-Kapłon s. 55-64
Ostre zespoły wieńcowe 2004 Krzysztof J. Filipiak Grzegorz Opolski s. 65-90
Środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia praw pacjenta Paweł Dzienis s. 91-111
Regulacja praw pacjenta w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej Agnieszka Zemke-Górecka s. 113-128
Walka z zakażeniami : potrzebna higiena rąk, a nie cud Małgorzata Cichońska s. 129-144
Analiza problemów opiekuńczych pacjenta zagrożonego wystąpieniem odleżyn Maciej Łukasz Buczek Wiesław Fidecki Mariusz Wysokiński s. 145-159
Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych ruchowo Jolanta Malec s. 161-165
Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej Wiesław Fidecki s. 167-170
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - korzenie, cele, realizacja zadań : szkic historyczny Krystyna Tambor s. 171-178
Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych : sprawozdanie z konferencji Bożena Zboina s. 179-182
"Oblicza niepełnosprawności", Janusz Kirenko, Lublin 2006 : [recenzja] Maria Bartkowiak Janusz Kirenko (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym", J. Kirenko, M. Parchomiuk, Lublin 2006 : [recenzja] Jolanta Malec Janusz Kirenko (aut. dzieła rec.) Monika Parchomiuk (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Z życia uczelni s. 189-209