Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych Karol Kukuła s. 5-31
Kontrakty menedżerskie w ochronie zdrowia w warunkach ograniczeń rynkowych i systemowych Jacek Klich s. 32-46
Reforma systemu emerytalnego w Polsce Aneta Kasprzyk s. 47-73
Przedsiębiorstwo w prawie konkurencji Wspólnoty Europejskiej Tomasz Jarocki s. 74-92
Powołanie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej a polska polityka makroekonomiczna w świetle kryteriów konwergencji Traktatu z Maastricht Anna Dybała s. 93-108
Euro jako wspólna waluta Europy : narodziny systemu, jego rola i perspektywy dla Polski Edyta Łyżwa s. 109-129
"Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka", A. Hamrol, W. Mantura, Warszawa 1999 : [recenzja] Marta Błąd Adam Hamrol (aut. dzieła rec.) Władysław Mantura (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Polityczna integracja Europy Zachodniej", Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Toruń 1999 : [recenzja] Tomasz Jarocki Krystyna Wiaderny-Bidzińska (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", E. Duliniec, Warszawa 1999 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Elżbieta Duliniec (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji", Grzegorz W. Kołodko, Warszawa 1999 : [recenzja] Beata Ujda Grzegorz W. Kołodko (aut. dzieła rec.) s. 139-142
Z życia uczelni s. 143-149