Znaleziono 8 artykułów

Mirosław Nesterowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek prawa pracy do przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych Mirosław Nesterowicz s. 4-14
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu rzeczy niebezpiecznych z wadami Mirosław Nesterowicz s. 4-19
Odpowiedzialność cywilna hoteli za pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną Mirosław Nesterowicz s. 4-15
Nabycie własności samochodu : (w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego) Mirosław Nesterowicz s. 5-15
Odpowiedzialność cywilna hotelu za bezpieczeństwo pobytu gości hotelowych Mirosław Nesterowicz s. 7-17
Kilka uwag o związku przyczynowym na tle procesów lekarskich Mirosław Nesterowicz s. 47-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Odpowiedzialność cywilna biur podróży", Mirosław Nestorowicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Jan Chmielnikowski Mirosław Nesterowicz (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Prawo turystyczne", Mirosław Nesterowicz, Bydgoszcz 1999 : [recenzja] Ewa Bondaruk Mirosław Nesterowicz (aut. dzieła rec.) s. 152-154