Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Układy odniesienia i układy współrzędnych stosowane w Polsce : cz. 1 Piotr Banasik s. 5-18
Etyka zawodowa w wykonawstwie geodezyjnym Bożena Draszek Paweł Hanus s. 19-25
Ocena przydatności dokumentacji źródłowej byłego katastru pruskiego dla potrzeb ustalenia granic nieruchomości Rajmund Hudzik Ryszard Hycner s. 27-49
Kryteria rozgraniczania nieruchomości w świetle przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Hycner Teresa Połeć s. 51-71
Wykorzystanie odbiorników GPS HiperPro firmy Topcon w typowych pracach geodezyjnych z zastosowaniem technologii RTK GPS Robert Krzyżek Tadeusz Szczutko s. 73-82
Sieci neuronowe a geoinformatyka obrazowa w świetle publikacji międzynarodowych kongresów ISPRS Sławomir Mikrut s. 83-93
Zastosowanie Visual Basic do tworzenia pomocniczych aplikacji dla geodetów Jan Ruchel Łukasz Świontek s. 95-105
Przykład operatu z pomiaru RTK-GPS wykonanego w systemie ASG-EUPOS Łukasz Śliwiński s. 107-128