Znaleziono 5 artykułów

Jan Ruchel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prestiżowa lokalizacja a cena mieszkania Ryszard Hycner Jan Ruchel s. 33-43
Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Jan Ruchel Łukasz Śliwiński s. 45-51
Analiza procesów kształcenia rzeczoznawców majątkowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Jan Ruchel s. 77-84
Zastosowanie Visual Basic do tworzenia pomocniczych aplikacji dla geodetów Jan Ruchel Łukasz Świontek s. 95-105
Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy Jan Ruchel Kamila Widz s. 433-454