Znaleziono 5 artykułów

Łukasz Śliwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Jan Ruchel Łukasz Śliwiński s. 45-51
Wykorzystanie odbiorników Leica GPS 1200 w geodezyjnych pomiarach terenowych Łukasz Śliwiński s. 93-105
Przykład operatu z pomiaru RTK-GPS wykonanego w systemie ASG-EUPOS Łukasz Śliwiński s. 107-128
Wartość nieruchomości Łukasz Śliwiński s. 115-121
Informacja katastralna Łukasz Śliwiński s. 201-219