Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Geodezji i Kartografii Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Ryszard Hycner s. 5-12
Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku Zbigniew Gałuszka Paweł Hanus s. 13-19
Obrazy inwersyjne niektórych figur na płaszczyźnie Andrzej Koch s. 21-31
Prestiżowa lokalizacja a cena mieszkania Ryszard Hycner Jan Ruchel s. 33-43
Układy odniesienia i układy współrzędnych stosowane w Polsce : cz. 2 Piotr Banasik s. 45-51
Istota wartości nieruchomości Agnieszka Bieda s. 53-58
Zastosowanie programu SMath Studio w nauczaniu przedmiotów geodezyjnych Bogdan Skorupa s. 59-65
Projekt bazy testowej do wyznaczania stałej dodawania zestawu "dalmierz-reflektor" na terenie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Krzyżek Tadeusz Szczutko s. 67-75
Przydatność archiwalnych zdjęć lotniczych w Systemach Informacji Przestrzennej Krystyna Michałowska Sławomir Mikrut s. 77-88
Edukacja matematyczna w systemie kształcenia studentów kierunku geodezja i kartografia Gustaw Treliński s. 89-114
Wartość nieruchomości Łukasz Śliwiński s. 115-121
Przykłady naziemnych skanerów laserowych Ireneusz Jesionek s. 123-130
Podstawowe zasady i procedury opracowania mapy do celów projektowych Kamil Karlikowski s. 131-144
Porównanie kontroli wniosków o dopłaty bezpośrednie metodą inspekcji terenowej i metodą foto Dagmara Klusek s. 145-154
Podstawowe zasady i procedury inwentaryzacji podwykonawczej budynku i przyłączy Małgorzata Kruk s. 155-165
System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Anna Lipiec s. 167-172
Niwelacja trygonometryczna o wysokiej dokładności Sylwester Hunek s. 173-184
Materiały geodezyjne dla celów projektowych : stan obecny i potrzeby Krzysztof Litwinek s. 185-190
Systemy GNSS : stan obecny i perspektywy rozwoju Milena Rykaczewska s. 191-199
Baza Danych Topograficznych : podstawowe założenia Agnieszka Zgierska s. 201-206