Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Ryszard Hycner s. 5-6
Sposób przeliczania współrzędnych z układu "1965" na układ "2000" Tomasz Bajak s. 7-18
Ogólne zasady funkcjonowania Globalnego Systemu Pozycyjnego GPS Patrycja Kryj s. 19-32
Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Katarzyna Kwiecień s. 33-43
Rola metadanych w systemach informacji przestrzennej Przemysław Loranty s. 45-59
Nowoczesny proces technologiczny od pomiarów, wykonywanych tachimetrami elektronicznymi, do powstania mapy numerycznej Wojciech Nowak s. 61-68
Wielofunkcyjny system stacji referencyjnych ASG Magdalena Oleszczuk s. 69-75
Procedury postępowania i tworzona dokumentacja na kolejnych etapach prac prowadzonych do założenia w terenie sytuacyjnej osnowy szczegółowej III klasy Teresa Połeć s. 77-93
Wykorzystanie technologii pomiarowej w czasie rzeczywistym RTK GPS w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych Sebastian Ryglewicz s. 95-105
Charakterystyka porównawcza tachimetrów elektronicznych firm : Leica, Nicon, Sokkia, Topcon, South Karolina Sadurska s. 107-119
Z życia uczelni s. 121