Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne aspekty polskiej transformacji Beata Ujda s. 5-18
Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu i jej znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego Tomasz Jarocki s. 19-39
Reformy wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej w latach dziewięćdziesiątych Marta Błąd s. 40-55
Uwarunkowania polityki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w okresie przemian rynkowych Wioletta Tokarska-Ołownia s. 56-71
Technologia produkcji roślinnej jako szansa i bariera rozwoju rolnictwa : (na przykładzie województwa tarnowskiego i zamojskiego na tle opolskiego) Bogdan Klepacki Elżbieta Szymańska s. 72-88
Zagraniczna pomoc finansowa dla polskiego sektora rolnego Marian Podstawka s. 89-106
SAPARD : program pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących Marta Błąd s. 107-118
"Prawo europejskie", Frank Emmert, Mateusz Morawiecki, Warszawa-Wrocław 1999 : [recenzja] Tomasz Jarocki Frank Emmert (aut. dzieła rec.) Mateusz Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej", Andrzej Sznajder, Warszawa 1999 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Andrzej Sznajder (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka", Adam Hamrol, Władysław Mantura, Warszawa-Poznań 1999 : [recenzja] Monika Stawiarska Adam Hamrol (aut. dzieła rec.) Władysław Mantura (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich", M. Kłodziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Wioletta Tokarska-Ołownia Marek Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Z życia uczelni s. 132-138