Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie zachodnich studiów przypadku do nauczania zarządzania Jacek Klich Richard Pettinger s. 5-17
Rola spółdzielczości w Unii Europejskiej Joanna Sala s. 18-27
Zasoby i organizacja gospodarstw rolnych na obszarach o zróżnicowanym systemie ochrony prawnej Bogdan Klepacki s. 28-41
Decyzje nabywcze młodzieży wywołane reklamą radiową Elżbieta Szymańska s. 42-50
Mechanizmy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej i w Polsce Bogdan Klepacki Bogusław Klimczuk s. 51-62
Preferencje młodych konsumentów w zakresie znajomości marek lodów Joanna Trybus s. 63-67
Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Bogdan Klepacki Agata Pierścianiak s. 68-74
Uwagi o strukturze, zamożności i wyżywieniu mieszkańców wsi kieleckiej w XIX w. Jerzy Piwek Katarzyna Wiśniewska s. 75-83
Świadomość polityczna młodzieży w dobie wyborów samorządowych w powiecie ostrowieckim (wybory 2000) Katarzyna Wróbel s. 84-98
Z życia uczelni s. 99-111