Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody wyceny nieruchomości bazujące na cenach transakcyjnych stosowane w krajach Ameryki Północnej i w Polsce Józef Czaja s. 5-18
Ewidencja gruntów i budynków w Polsce jako kataster Ryszard Hycner s. 19-43
Wycena lokali mieszkalnych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych Jan Ruchel Łukasz Śliwiński s. 45-51
Próba oceny niektórych metod rzutowania stosowanych w geometrii wykreślnej Andrzej Koch s. 53-63
Konstrukcje krzywych stożkowych w odwzorowaniu M Adam Lankosz s. 65-72
Wykorzystanie palmtopów do pomiarów szczegółów sytuacyjnych technologią RTK GPS Robert Krzyżek s. 73-82
Metody wyznaczania położenia przewodów podziemnych z wykorzystaniem elektromagnetycznych lokalizatorów i magnetometrów Marek Sołtys s. 83-98
Z życia uczelni s. 99-116