Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Koch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre zagadnienia cywilnoprawne na tle działalności w Polsce przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym Andrzej Koch s. 5-15
Obrazy inwersyjne niektórych figur na płaszczyźnie Andrzej Koch s. 21-31
Próba oceny niektórych metod rzutowania stosowanych w geometrii wykreślnej Andrzej Koch s. 53-63
Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanego Andrzej Koch Tomasz Wieja s. 55-64