Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka ma być przyszłość Europy? Anna Mojsiej s. 5-19
Wieś i rolnictwo : jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej Polski Andrzej Rosner s. 20-34
Dialog społeczny w regionie : szanse i możliwości Janusz Jarosiński s. 35-50
Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym : (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) Katarzyna Boratyńska Bogdan Klepacki s. 51-67
Struktura organizacyjna i motywy powstawania grup producenckich na terenie województwa świętokrzyskiego Monika Jaworska-Wójcik s. 68-82
Gospodarka wodna w południowo-wschodniej Polsce, a pomoc Unii Europejskiej Roman Gatkowski Janusz Kosicki Urszula Niezgoda s. 83-101
Niezdolność do pracy ("inwalidztwo") jako przesłanka nabycia prawa do renty Mariusz Wieczorek s. 102-119
Z życia uczelni s. 120-132