Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorzy s. 5
Postawy Polaków wobec procesu integracji z Unią Europejską Krystyna Gutkowska s. 7-19
Podstawy prawne funkcjonowania Wspólnot Europejskich (Unii) Zbigniew M. Klepacki s. 20-42
Prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : wybrane zagadnienia Anna Mojsiej s. 43-58
Perspektywy integracyjne kandydatów do członkostwa w UE w świetle raportów instytucji międzynarodowych Anna Dybała Mieczysław Poborski s. 59-79
Wymiana handlowa Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej Tomasz Jarocki s. 80-100
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską Aneta Kasprzyk s. 101-128
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a pozycja konkurencyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw Jacek Klich s. 129-139
Elementy narodowego programu przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie agrobiznesu Bogdan Klepacki s. 140-147
Uwarunkowania strukturalne polskiego rolnictwa wobec integracji z Unią Europejską Jan Zalewa s. 148-153
Wprowadzenie zunifikowanego systemu rachunkowości rolnej jako jeden z priorytetów Narodowego Programu Przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej Marta Błąd s. 154-163
"Integracja europejska", Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Białystok 1999 : [recenzja] Anna Mojsiej Zbigniew M. Doliwa-Klepacki (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Podstawy organizacji i zarządzania", B. Klepacki, Ostrowiec Świętokrzyski 1999 : [recenzja] Marta Błąd Bogdan Klepacki (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Przedsiębiorstwa w procesie transformacji", red. J. Mujżel, Warszawa 1997 : [recenzja] Beata Ujda Jan Mujżel (aut. dzieła rec.) s. 169-173
"Keine Angst vor der Globalisierung, Wohlstand und Arbeit für alle", Oskar Lafontaine, Christa Müller, Bonn 1998 : [recenzja] Marek Jaworski Oskar Lafontaine (aut. dzieła rec.) Christa Müller (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Przewodnik po Unii Europejskiej, od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu", Alexander Noble, Warszawa 1998 : [recenzja] Tomasz Jarocki Alexander Noble (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Z życia uczelni s. 181-187