Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorzy s. 5
Od redakcji s. 6
Transformacja : problem teoretyczny Franciszek Ryszka s. 7-21
Zmiany ustrojowe a główne problemy, potrzeby i zadania polityki społecznej Stanisław Antosik s. 22-37
Wpływ europejskiego prawa integracyjnego na prawa narodowe państw członkowskich w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Anna Mojsiej s. 38-57
Zmiany jako element zarządzania przedsiębiorstwem Bogdan Klepacki s. 58-67
Samorząd terytorialny : stan obecny i perspektywy Danuta Kurzyna s. 68-86
Administracja w transformowanym modelu gospodarki Mieczysław Poborski s. 87-97
Polityka konkurencji w Polsce w okresie transformacji gospodarczej Tomasz Jarocki s. 98-118
Proces transformacji polskiego sektora bankowego Aneta Kasprzyk s. 119-143
Polskie rolnictwo u progu Unii Europejskiej a reforma wspólnej polityki rolnej Marta Błąd s. 144-155
Problemy transformacji polskiego systemu transportowego w obliczu integracji z Unią Europejską Marek Jaworski s. 156-177
"Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską", red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Warszawa 1996 : [recenzja] Marta Błąd Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (aut. dzieła rec.) Ewa Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej", red. S. Prutis, Białystok 1998 : [recenzja] Marta Błąd Stanisław Prutis (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Nowa ekonometria", W. W. Charemza, D. F. Deadman, tł. E. M. Syczyńska, Warszawa 1997 : [recenzja] Zbigniew Dulewicz Wojciech W. Charemza (aut. dzieła rec.) Derek F. Deadman (aut. dzieła rec.) E. M. Syczyńska (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej", L. Giliciński, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Jarocki Lech Giliciński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej", W. L. Jaworski, Warszawa 1997 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Władysław Leopold Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Podstawy zarządzania organizacjami", R. W. Griffin, Warszawa 1996 : [recenzja] Ricky W. Griffin Bogdan Klepacki s. 196-197
"Unia Europejska", L. Ciamaga et al., Warszawa 1998 : [recenzja] Anna Mojsiej Lucjan Ciamaga (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Studia Europejskie", 1997, nr 3 : [recenzja] Anna Mojsiej s. 201-204
Z życia uczelni s. 205-211