Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka elementów tworzących państwowe układy współrzędnych "1992" i "2000" Piotr Banasik s. 5-15
Ocena dokładności w transformacji współrzędnych sposobem Helmerta Józef Beluch s. 17-25
Globalne systemy nawigacji satelitarnej Władysław Góral s. 27-34
Granice prawne w podziałach nieruchomości Paweł Hanus s. 35-41
Geodezja wczoraj dziś i jutro : w nauce, technice i w innych dziedzinach Ryszard Hycner s. 43-54
Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanego Andrzej Koch Tomasz Wieja s. 55-64
Wykorzystanie elektronicznych, graficznych rejestratorów polowych w pracach geodezyjnych z zastosowaniem różnych technologii pomiarowych Robert Krzyżek s. 65-70
Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w dydaktyce na przykładzie systemów informacji przestrzennej, fotogrametrii i teledetekcji Krystian Pyka s. 71-76
Analiza procesów kształcenia rzeczoznawców majątkowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Jan Ruchel s. 77-84
Badania eksploatacyjne układów dalmierczych tachimetru Topcon GPT-3005LN w zakresie krótkich odległości Tadeusz Szczutko s. 85-92
Wykorzystanie odbiorników Leica GPS 1200 w geodezyjnych pomiarach terenowych Łukasz Śliwiński s. 93-105
Z życia uczelni s. 107-127