Znaleziono 1 artykuł

Józef Beluch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena dokładności w transformacji współrzędnych sposobem Helmerta Józef Beluch s. 17-25