Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumentowanie zabytków architektury metodami fotogrametrycznymi i skaningu laserowego Edyta Bar Joanna Fałdrowicz s. 5-14
Zastosowanie techniki GPS do badania geometrii torów kolejowych Antoni Czwakiel s. 15-21
Przykłady tachimetrów bezlustrowych Katarzyna Krzowska s. 23-38
Naziemny i lotniczy skaning laserowy jako nowa technika pomiarowa Piotr Marzec Celina Pasternak s. 39-47
Projektowanie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych Mariusz Rojek s. 49-56
Metody pomiaru powierzchni działek rolnych w ramach kontroli wniosków o dopłaty bezpośrednie Kamil Trzaska s. 57-64