Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji Bogdan Klepacki s. 5-15
Zarządzanie kadrami w jednostce samorządu terytorialnego : (na przykładzie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim) Jan Szostak s. 16-28
Prawo do pracy w systemie ochrony praw człowieka Ewa Stawowy s. 29-40
Mobilność czynnika ludzkiego w kontekście akcesji do UE Anna Mojsiej s. 41-53
Podstawy zatrudnienia : wybrane zagadnienia Mariusz Wieczorek s. 54-63
Zmiany w zatrudnieniu w okresie transformacji systemowej w wybranych przedsiębiorstwach agrobiznesu województwa świętokrzyskiego Anna Żelazowska s. 64-74
Zarządzanie kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach : (na przykładzie rejonu sandomierskiego) Beata Marciniak s. 75-83
Dopłaty kompensacyjne do obszarów o niekorzystnych warunkach w Unii Europejskiej jako instrument wspierania kapitału ludzkiego w rolnictwie Dorota Klepacka s. 84-91
Potrzeby motywacyjne i ich realizacja w zakładzie pracy chronionej : (na przykładzie SANBUD Sp. z o.o.) Monika Gębska Elżbieta Szymańska s. 92-100
Z życia uczelni s. 101-115