Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Organizatorów Witold Kozioł Tadeusz Ruchlewicz Marek Wiecheć s. 7
Ostrowiecke Spotkania naukowo-rehabilitacyjne : historia Witold Kozioł s. 9-12
Analiza chodu osób protezowanych K. Chiciak Wiesław Chwała J. Malczyk J. Marchwińska Tadeusz Ruchlewicz s. 13-32
Nowoczesne systemy oceny chodu człowieka Wiesław Chwała Dorota Pamuła s. 33-50
Alloplastyka stawu biodrowego : wybrane zagadnienia Witold Serafin s. 51-66
Postępowanie fizjoterapeutyczne w totalnej alloplastyce stawu biodrowego Jacek Głodzik s. 67-83
Biomechaniczna analiza zaburzeń chodu u osoby poddanej alloplastyce stawu biodrowego Wiesław Chwała Tadeusz Ruchlewicz Witold Serafin s. 85-102
Wpływ zaopatrzenia ortopedycznego na jakość życia pacjenta Teresa B. Kulik Bożena Zboina s. 103-111
Nowotwory a dieta śródziemnomorska Katarzyna Wiśniewska s. 113-126
Z życia uczelni s. 127-139