Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symbol jako narzędzie współczesnej polityki w aspekcie propagandy politycznej Katarzyna Wróbel s. 5-13
Reforma administracji publicznej na Słowacji : jej przebieg i efekty Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 14-23
Przemiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej na tle ostatnich wydarzeń politycznych Robert Kłaczyński s. 24-35
Problematyka praw, wolności i obowiązków obywatelskich w konspiracyjnych publikacjach Stronnictwa Demokratycznego oraz ugrupowań z nim związanych (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 36-56
Wybrane aspekty działalności wydawniczej PPS-WRN w okręgu ostrowiecko-opatowskim, w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) Jan Szostak s. 57-66
Znaczenie zobowiązań kompensacyjnych w czasie negocjacji przetargowych dotyczących pozyskania nowoczesnego samolotu dla lotnictwa polskiego : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodark Marek Kowalski s. 67-90
Z życia uczelni s. 91-107