Znaleziono 2 artykuły

Piotr Dębowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyki monopolistyczne w zakresie dystrybucji towarów i usług w świetle orzecznictwa Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego w latach 1990-2000 Piotr Dębowski s. 64-87
Zmowa kartelowa (zakaz karteli) w prawie konkurencji Wspólnoty Europejskiej Piotr Dębowski s. 126-151