Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Antosik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany ustrojowe w Polsce a zadania i cele edukacji o demokracji i dla demokracji Stanisław Antosik s. 5-10
Zmiany ustrojowe a główne problemy, potrzeby i zadania polityki społecznej Stanisław Antosik s. 22-37