Znaleziono 4 artykuły

Janusz Kosicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezrobocie w Polsce : perspektywy zmiany sytuacji na rynku pracy po integracji z Unią Europejską Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki s. 5-23
Obszary wiejskie w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki Urszula Stec s. 40-62
Gospodarka wodna w południowo-wschodniej Polsce, a pomoc Unii Europejskiej Roman Gatkowski Janusz Kosicki Urszula Niezgoda s. 83-101
Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy Małgorzata Kosicka-Gębska Janusz Kosicki s. 135-149