Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Jarocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady łączenia przedsiębiorstw w prawie konkurencji Wspólnoty Europejskiej Tomasz Jarocki s. 5-22
Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu i jej znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego Tomasz Jarocki s. 19-39
Przedsiębiorstwo w prawie konkurencji Wspólnoty Europejskiej Tomasz Jarocki s. 74-92
Wymiana handlowa Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej Tomasz Jarocki s. 80-100
Polityka konkurencji w Polsce w okresie transformacji gospodarczej Tomasz Jarocki s. 98-118
"Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej", Piotr Pełka, Mikołaj Stasiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Tomasz Jarocki Piotr Pełka (aut. dzieła rec.) Mikołaj Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Prawo europejskie", Frank Emmert, Mateusz Morawiecki, Warszawa-Wrocław 1999 : [recenzja] Tomasz Jarocki Frank Emmert (aut. dzieła rec.) Mateusz Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Polityczna integracja Europy Zachodniej", Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Toruń 1999 : [recenzja] Tomasz Jarocki Krystyna Wiaderny-Bidzińska (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Globalizacja - wyzwania i zagrożenia", Władysław Szymański, Warszawa 2001 : [recenzja] Tomasz Jarocki Władysław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Przewodnik po Unii Europejskiej, od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu", Alexander Noble, Warszawa 1998 : [recenzja] Tomasz Jarocki Alexander Noble (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej", L. Giliciński, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Jarocki Lech Giliciński (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka. Rynek. Społeczeństwo. Innowacyjność", pod red. Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego, Kielce 2015 : [recenzja] Paweł Dziekański Tomasz Jarocki (aut. dzieła rec.) Magdalena Molendowska (aut. dzieła rec.) s. 250-251