Znaleziono 16 artykułów

Paweł Dziekański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego a poziom inflacji i wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2005 Paweł Dziekański Henryk Pałaszewski s. 5-20
Koordynacja polityki monetarnej w ramach integracji europejskiej Paweł Dziekański Iwona Rogalska s. 5-17
Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Paweł Dziekański s. 27-52
Tendencje rozwojowe we współczesnej gospodarce światowej Paweł Dziekański Henryk Pałaszewski s. 65-82
Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju regionu Paweł Dziekański Michał Adam Leśniewski s. 113-124
Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu : próba oceny syntetycznej Paweł Dziekański s. 121-140
"Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce", M.A. Leśniewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Paweł Dziekański M.A. Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Sprawozdanie z konferencji, Self-improvement & Security : Change Management & Administration Paweł Dziekański s. 132-133
Sprawozdanie z konferencji : Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie Paweł Dziekański Antoni Olak s. 134-135
Dzieła sztuki jako aktywa kategorii inwestycji alternatywnych oraz przedmiot usług z zakresu wealth management Paweł Dziekański Izabela Stąpor s. 141-153
"Potencjał innowacyjny w rozwoju regionu", A. Pawlik, Kielce 2012 : [recenzja] Paweł Dziekański A. Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Sprawozdanie z konferencji: VII. Medzinárodnú Vedeckú Konferenciu Bezpečnostné Fórum 2014, Banská Bystrica, 2-13 lutego 2014 Paweł Dziekański Antoni Olak s. 152-154
Corporate Social Responsibility – Microsoft Corporation in the Role of Corporate Citizenship Paweł Dziekański Izabela Stąpor s. 184-199
"Wybrane aspekty polityki społecznej w Polsce", red. Magdalena Kowalska, Kraków 2015 : [recenzja] Małgorzata Bogusz Paweł Dziekański Magdalena Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Bezpieczeństwo społeczne - bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka. Rynek. Społeczeństwo. Innowacyjność", pod red. Magdaleny Molendowskiej, Tomasza Jarockiego, Kielce 2015 : [recenzja] Paweł Dziekański Tomasz Jarocki (aut. dzieła rec.) Magdalena Molendowska (aut. dzieła rec.) s. 250-251
Sprawozdanie z konferencji : 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie; Bezpečné Slovensko V Euroatlantickom Priestore; 12. - 13. november 2015 Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, Slovenská Republika Paweł Dziekański Antoni Olak s. 252-253