Znaleziono 1 artykuł

Lech Giliciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie Wspólnoty Europejskiej", L. Giliciński, Warszawa 1997 : [recenzja] Tomasz Jarocki Lech Giliciński (aut. dzieła rec.) s. 188-191