Znaleziono 8 artykułów

Mariusz Wieczorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy zatrudnienia : wybrane zagadnienia Mariusz Wieczorek s. 54-63
Prawne problemy prewencji rentowej Mariusz Wieczorek s. 61-79
Wspieranie niepełnosprawnych na rynku pracy Mariusz Wieczorek s. 81-95
The Right to Special Annuity in Regard to the Social Security Mariusz Wieczorek s. 82-94
Niezdolność do pracy ("inwalidztwo") jako przesłanka nabycia prawa do renty Mariusz Wieczorek s. 102-119
"Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem", Andrzej Krajewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Wieczorek Andrzej Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej Mariusz Wieczorek s. 209-226
Wybrane prawne problemy zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mariusz Wieczorek s. 237-258