Znaleziono 17 artykułów

Bogdan Klepacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji Bogdan Klepacki s. 5-15
Zasoby i organizacja gospodarstw rolnych na obszarach o zróżnicowanym systemie ochrony prawnej Bogdan Klepacki s. 28-41
Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym : (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) Katarzyna Boratyńska Bogdan Klepacki s. 51-67
Mechanizmy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej i w Polsce Bogdan Klepacki Bogusław Klimczuk s. 51-62
Zmiany jako element zarządzania przedsiębiorstwem Bogdan Klepacki s. 58-67
Szanse konkurowania gospodarstw rolniczych po integracji z Unią Europejską w opinii rolników indywidualnych Anna Maria Klepacka-Putkowska Bogdan Klepacki s. 63-69
Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników indywidualnych województwa podkarpackiego Bogdan Klepacki Agata Pierścianiak s. 68-74
Technologia produkcji roślinnej jako szansa i bariera rozwoju rolnictwa : (na przykładzie województwa tarnowskiego i zamojskiego na tle opolskiego) Bogdan Klepacki Elżbieta Szymańska s. 72-88
Wsparcie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w warunkach funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej Bogdan Klepacki s. 75-93
Turystyka wiejska jako szansa rozwoju terenów wiejskich : (na przykładzie województwa lubelskiego) Agata Gozdalik Bogdan Klepacki s. 81-91
Sposoby przystosowania się przedsiębiorstw do warunków rynkowych, na przykładzie przedsiębiorstwa "Ceramika Paradyż" Monika Jaworska Bogdan Klepacki s. 88-103
Bariery i warunki wprowadzania państwa opiekuńczego w Polsce Bogdan Klepacki s. 95-97
Problemy rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle wyzwań XXI wieku Bogdan Klepacki Anna Łowicka s. 104-117
Instrumenty zarządzania wykorzystywane w dostosowaniu przedsiębiorstw do aktualnej sytuacji gospodarczej : (na przykładzie "ELKOM") Bogdan Klepacki Anna Łowicka s. 119-130
Elementy narodowego programu przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie agrobiznesu Bogdan Klepacki s. 140-147
"Podstawy organizacji i zarządzania", B. Klepacki, Ostrowiec Świętokrzyski 1999 : [recenzja] Marta Błąd Bogdan Klepacki (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Podstawy zarządzania organizacjami", R. W. Griffin, Warszawa 1996 : [recenzja] Ricky W. Griffin Bogdan Klepacki s. 196-197