Znaleziono 8 artykułów

Elżbieta Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania młodych konsumentów w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Elżbieta Szymańska s. 24-39
Zabawy i gry ruchowe przygotowujące do zespołowych gier sportowych Elżbieta Szymańska s. 29-42
Decyzje nabywcze młodzieży wywołane reklamą radiową Elżbieta Szymańska s. 42-50
Technologia produkcji roślinnej jako szansa i bariera rozwoju rolnictwa : (na przykładzie województwa tarnowskiego i zamojskiego na tle opolskiego) Bogdan Klepacki Elżbieta Szymańska s. 72-88
Zabawy i gry ruchowe w treningu piłki nożnej Elżbieta Szymańska s. 83-96
Potrzeby motywacyjne i ich realizacja w zakładzie pracy chronionej : (na przykładzie SANBUD Sp. z o.o.) Monika Gębska Elżbieta Szymańska s. 92-100
Analiza kryteriów doboru radia jako medium reklamy w dotarciu do młodych konsumentów Elżbieta Szymańska s. 184-194
Wykorzystanie funduszy europejskich w policji Grażyna Kozuń-Cieślak Elżbieta Szymańska s. 287-300