Znaleziono 3 artykuły

Anna Łowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w zasobach a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw agrobiznesu Anna Łowicka s. 70-80
Problemy rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle wyzwań XXI wieku Bogdan Klepacki Anna Łowicka s. 104-117
Instrumenty zarządzania wykorzystywane w dostosowaniu przedsiębiorstw do aktualnej sytuacji gospodarczej : (na przykładzie "ELKOM") Bogdan Klepacki Anna Łowicka s. 119-130