Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Kosicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezrobocie w Polsce : perspektywy zmiany sytuacji na rynku pracy po integracji z Unią Europejską Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki s. 5-23
Obszary wiejskie w Polsce przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Małgorzata Kosicka Janusz Kosicki Urszula Stec s. 40-62