Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1997, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 3
Genealogia rodziny Stanisław Stefanek s. 5-10
Epoka Salomona : interpretacja danych archeologicznych Wojciech Michniewicz s. 11-26
Boża prawda o ludzkiej płciowości Mieczysław Ozorowski s. 27-35
Prawda o miłosierdziu Bożym w encyklice Jana Pawła II "Dives in Misericordia" Edward Ozorowski s. 37-49
Bycie ochrzczonym jako podstawa wymogu formacji doktrynalnej Wojciech Nowacki s. 51-79
Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 81-97
Fenomenologiczne aspekty apologetyki totalnej Jacek W. Czartoszewski s. 99-107
Godność i wartość życia ludzkiego we współczesnym świecie Józef Zabielski s. 109-125
Miejsce teorii sprawiedliwości w systemie etycznym? Ryszard Moń s. 127-139
Pasterska misja Kościoła w świecie współczesnych przemian cywilizacyjnych Franciszek Woronowski s. 141-153
Sakrament chrztu świętego Tadeusz Syczewski s. 155-176
Implikacje historyczno-teologiczne modlitw postcommunio Mszału Pawła VI Konstanty Pruszyński s. 177-190
Jan Paweł II o pracy kobiet Zbigniew Sobolewski s. 191-201
Zapobiegawcze zarządzenia ordynariusza wobec oskarżonego Stanisław Łupiński s. 203-207
Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków Antoni Dydycz s. 209-224
45 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1951-1996) Janusz Łoniewski s. 225-243
Powiadamianie w Królestwie Polskim o wyborze i śmierci papieży Witold Jemielity s. 245-254
Świadomość patriotyczna młodzieży Renata Jaranowska Antoni Tomkiewicz s. 255-275
Zagadnienia ekologiczne w problematyce teologicznej Józef M. Dołęga s. 277-286
Jak czytać Platona, jak Arystotelesa? Czesław Gładczuk s. 287-294
Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego Unii Brzeskiej w Drohiczynie Tadeusz Syczewski s. 295-309
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1996 Mieczysław Ozorowski s. 310-314
Sprawozdanie z Sympozjum Chrystologicznego : "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki", Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, 15.05.1997 [wprowadzenie] Wojciech Nowacki s. 315
"Chrystus jest miarą wszechczasów" : uniwersalizm orędzia chrześcijańskiego w kulturze Piotr Kurkowski s. 316-325
Chrystus w polskiej poezji współczesnej Grzegorz Baczewski s. 325-334
Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wobec nauki o reinkarnacji Szymon Pieńkowski s. 334-338
Jezus a odkrycia w Qumran Piotr Chojecki s. 338-343
Jezus - guru czy serce wspólnoty? Mieczysław Ozorowski s. 343-347
Sprawozdanie z II Kongresu Rodzin Archidiecezji Białostockiej, 16-17 maja 1997 r. Białystok Stanisław Zdziech Grażyna Łaniewska s. 348-350
"Święty Tomasz z Akwinu i teologia", Marie-Dominique Chenu, tł. A. Ziernicki, Kraków 1997 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marie-Dominique Chenu (aut. dzieła rec.) A. Ziernicki (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Człowiek i decyzja", Artur Andrzejuk, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie", Jan Łach, Warszawa 1996 : [recenzja] Jan L. Grajewski Jan Łach (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Dzieci Soboru zadają pytania", red. Zbigniew Nosowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Zbigniew Pruszyński Zbigniew Nosowski (aut. dzieła rec.) s. 356-358
"Maryja - zwierciadłem dla Kościoła", Raniero Cantalamessa, tł. Janusz Królikowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Adam Wasilewski Raniero Cantalamessa (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 358-360
"Единь Господь, Хе пут ях к единству христиен", под ред. Сергия Гэеке, Люблин 1996 : [recenzja] Dymitr Miszeniew S. Gajk (aut. dzieła rec.) s. 360-362
"Anruf un Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheologie", Bd. 1 : "Allgemeine Moraltheologie : der Christ gerufen zum Leben", Bd. 2 : "Spezielle Moraltheologie : der Christ vor Gott", Bd. 3 : "Spezialle Moraltheologie : der Christ in der Gemeinschaft", P. Anselm Günthör, Vallendar-Schonstatt 1993 : [recenzja] Józef Zabielski P. Anselm Günthör (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Życie w ludzkich rękach - podstawowe zagadnienia bioetyczne", Wojciech Bołoz, Warszawa 1997 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 367
"Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych", Jan Dębowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Agnieszka Bowszys Jan Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Eutanazja. Śmierć z wyboru?", Ryszard Fenigsen, Poznań 1994 : [recenzja] Marcin Chudzik Ryszard Fenigsen (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych", S. K. Wiąckowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Ćwiek Stanisław K. Wiąckowski (aut. dzieła rec.) s. 371-373
"Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego", Włodzimierz Tyburski, Toruń 1993 : [recenzja] Iwona Drabczyńska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Reguła Przetrwania", Virtus D. Dröscher, tł. Anna Danuta Tuszyńska, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Dulińska Virtus D. Dröscher (aut. dzieła rec.) Anna Danuta Tuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Kosmiczne rytmy życia. Wstęp do kosmoekologii", Honorata Korpikiewicz, 1996 : [recenzja] Monika Karda Honorata Korpikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Człowiek a środowisko przyrodnicze", Leonard Indeka, Zbigniew Michał Karaczun, 1995 : [recenzja] Grażyna Kwiatkowska Leonard Indeka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Michał Karaczun (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Ziemia na krawędzi. Człowiek a ekologia", Al Gore, tł. Grażyna Dzierdziuk-Kraśniewska, Warszawa 1996 : [recenzja] Mirosław Sawicki Grażyna Dzierdziuk-Kraśniewska (aut. dzieła rec.) Al Gore (aut. dzieła rec.) s. 380-381
"Ochrona środowiska", Leonard Indeka, Zbigniew Karaczun, Warszawa 1996 : [recenzja] Małgorzata Markowska Leonard Indeka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Michał Karaczun (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Ekologia człowieka", Bernard Campbell, Warszawa 1995 : [recenzja] Grażyna Wójcik Bernard Campbell (aut. dzieła rec.) s. 384-385
"Preegzystencja, nieśmiertelność, reinkarnacja", Battista Mondin, Kraków 1996 : [recenzja] Robert Bałdyga Battista Mondin (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Anatomia sekty", Andrzej Zwoliński, Kraków 1996 : [recenzja] Anna Brulińska Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 386-387
"W matni New Age. New Age - kultura i filozofia", Randall N. Baer, Samuel Rouvillois, Kraków 1996 : [recenzja] Cezary Gierej Randall N. Baer (aut. dzieła rec.) Samuel Rouvillois (aut. dzieła rec.) s. 387-389
"Pięć wielkich religii świata", red. Emma Brunner-Traut, tł. Jan Doktór, Warszawa 1996 : [recenzja] Wojciech Rzepa Emma Brunner-Traut (aut. dzieła rec.) Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"Sprawiedliwość a Etyka Chrześcijańska = Justice and Christian Ethics", Clinton Gardner, Cambridge : [recenzja] Anna Abram Clinton Gardner (aut. dzieła rec.) s. 392-394
"Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Grzegorz Baczewski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Studia nad ideą wolności', red. Zdzisław J. Czarnecki, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Bystrowski Zdzisław J. Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą", pod red. Andrzeja Bronka, Lublin 1995 : [recenzja] Czesław Gładczuk Andrzej Bronek (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Metafizyka", t. I i II, Arystoteles, oprac. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, tł. Tadeusz Żeleźnik, Lublin 1996 : [recenzja] Czesław Gładczuk Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Przestrzenie księdza Cogito", pod red. Stanisława Wszołka, Tarnów 1996 : [recenzja] Adam Kolbusz Stanisław Wszołek (aut. dzieła rec.) s. 401-404
"Dylematy ewolucji", Michał Heller, Józef Życiński, Tarnów 1996 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Michał Heller (aut. dzieła rec.) Józef Życiński (aut. dzieła rec.) s. 404-406
"Aksjologia, etyka, samookreślenie", red. Seweryn Dziamski, Poznań 1996 : [recenzja] Piotr Kurkowski Seweryn Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 407-410
"Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej", pod red. Kazimierza Śmigla, Gniezno 1992 : [recenzja] Zenon Czumaj Kazimierz Śmigiel (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Przyszłość natchnieniem dla teraźniejszości - Sympozjum Historyczne i Świętowojciechowe, Ełk 20-22.04.1994 roku", pod red. Krzysztofa Brzostka, Ełk 1996 : [recenzja] Józef Łupiński Krzysztof Brzostek (aut. dzieła rec.) s. 412-413