Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
2000, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje nad treścią perykopy MT 21, 1-17 Henryk Żukowski s. 3-10
"A stało się to wszystko, aby się wypełniły Pisma" czyli o tzw. "formułach wypełnienia" u Mt 26, 47-57 : cz. I : badania wstępne i egzegeza perykopy Wojciech Michniewicz s. 11-38
Maryjny rys godności kobiety jako dziewicy Stanisław Andrukiewicz Edward Ozorowski s. 39-61
Kontemplacja prawdy Mieczysław Ozorowski s. 63-70
Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej Wojciech Nowacki Zdzisław Zyśk s. 71-88
Cuda w działalności Jezusa i misji Kościoła : wykład teologicznofundamentalny Marek Skierkowski s. 89-107
Nowe macierzyństwo i ojcostwo w nauczaniu Jana Pawła II Zbigniew Sobolewski s. 109-122
Synod diecezjalny a program duszpasterski Mieczysław Olszewski s. 123-136
Wychowanie do chrześcijaństwa przyszłości Franciszek Woronowski s. 137-151
Rozum i wiara, w przestrzeni wychowawczej : implikacje pedagogiczne encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" Adam Skreczko s. 153-164
Eucharystia zadatkiem życia wiecznego Konstanty J. Pruszyński s. 165-185
Doświadczenie wiary w szkolnym nauczaniu religii Elżbieta Młyńska s. 187-197
Potrzeba i realizacja wychowania ku wartościom w katechezie a program nauczania religii w gimnazjum Stanisław Dziekoński s. 199-212
Kaznodziejstwo w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 213-237
Katolicy świeccy podmiotem apostolstwa w dziedzinie kultury w świetle nauczania Jana Pawła II Dariusz Lipiec s. 239-270
Oskarżony wobec dowodów z dokumentów i zeznań świadków w kanonicznym procesie karnym Stanisław Łupiński s. 271-280
Koncepcja duszy człowieka według Mieczysława Gogacza Renata Muszyńska s. 281-294
Z zagadnień filozofii nauk ekologicznych Józef M. Dołęga s. 295-306
Od wydawcy : Katedra Teologii Katolickiej w Białymstoku i jej Biuletyn Józef Zabielski s. 309-310
Uchwała Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 października 1998 roku w sprawie utworzenia Katedry Teologii Katolickiej. s. 311-312
Teologia jako nauka Edward Ozorowski s. 313-315
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej na temat Eucharystii : Białystok AWSD, 8 I 2000 r. Wojciech Michniewicz s. 317-321
Prawo : szansa czy zagrożenie? Kościelny punkt widzenia Andrzej Kakareko s. 323-335
Świętość Eucharystii Edward Ozorowski s. 337-348
Sprawowanie Eucharystii w archidiecezji białostockiej dziś : (blaski i cienie) Stanisław Hołodok s. 349-363
Heroiczny wymiar życia i cnót księdza Michała Sopoćki Henryk Ciereszko s. 365-388
Sens i stan starań o beatyfikację ks. Michała Sopoćki Krzysztof Nitkiewicz s. 389-399
Znaczenie terminów biblijnych "kuttōnet" i "ketōnet passîm" Wojciech Michniewicz s. 401-411
Zmiana granic parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 412-430
Wymogi prawne prowizji kanonicznej w Kodeksie Prawa Kanonicznego Benedykta XV i Jana Pawła II Krzysztof Warchałowski s. 431-440
Przestrzeń ludzkiej wiedzy : niektóre implikacje encykliki "Wiara i rozum" Czesław Gładczuk s. 441-451
Protokół ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, i Siedlec w roku akademickim 1999/2000 Mieczysław Ozorowski s. 452-456
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego w Łomży w dniu 7 stycznia 2000 Stanisław Dziekoński s. 457-459
"Introdukcja biblijna. Wstęp do Biblii", Zdzisław Mazur, Giżycko-Ełk 2000 : [recenzja] Bogdan Przyborowski Zdzisław Mazur (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje", Joachim Gnilka, tł. Juliusz Zychowicz, Kraków 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) Juliusz Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 462-471
"Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Tekst - Komentarze - Studia", Ireneusz Sławomir Ledwoń, Kazimierz Pek, Lublin-Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Rutkowski Ireneusz Sławomir Ledwoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 471-473
"Rozważania o istocie człowieka", Karol Wojtyła, [Kraków 1999] : [recenzja] Marcin Składanowski Karol Wojtyła (aut. dzieła rec.) s. 473-476
"Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia", Iga Czaczkowska, Lublin 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Iga Czaczkowska (aut. dzieła rec.) s. 476-478
"Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne", Wojciech Bołoz, Warszawa 1997 : [recenzja] Arkadiusz Bartnicki Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 478-481
"Odpust - dar pełnej wolności", Stanisław Szczepaniec, Kraków 2000 : [recenzja] Marcin Sieńkowski Stanisław Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"Pochwała Święta", Bogusław Nadolski, Poznań 1997 : [recenzja] Bogdan Kulik Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 484
"Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Analiza hermeneutyczna tekstów celebracji", Adam Durak, Kraków 1999 : [recenzja] Marcin Maczan Adam Durak (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Katecheza i liturgia", Andrzej Hajduk, Kraków 1999 : [recenzja] Michał Stankiewicz Andrzej Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 486-487
"Ujrzałem Spadającego Szatana. Metody walki duchowej", Benedict Heron, Warszawa 1998 : [recenzja] Marcin Ołów Benedict Heron (aut. dzieła rec.) s. 487-488
"Antropologia misyjna. Religie i cywilizacje w zderzeniu z uniwersalizmem : przyczynek do dziejów współczesnych", Henri Maurier, Warszawa 1998 : [recenzja] Artur Szyłak Henri Maurier (aut. dzieła rec.) s. 488-491
"Nadzieja odzyskana. Drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych", Jerzy Grzybowski, Kraków 1998 : [recenzja] Krzysztof Pachucki Jerzy Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 491-492
"Życie konsekrowane w trzecim wieku", red. Kazimierz Wójtowicz, Kraków 2000 : [recenzja] Cezary Dziekanowski Kazimierz Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 493-494
"Atlas filozofii", Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, tł. Barbara A. Markiewicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Franz-Peter Burkard (aut. dzieła rec.) Peter Kunzmann (aut. dzieła rec.) Barbara A. Markiewicz (aut. dzieła rec.) Franz Wiedmann (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania", t. 1 : "Między ewolucją a stwarzaniem", t. 2 : "Pogodzone bliźniaki - rzecz o ewolucji i stwarzaniu", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Marcin Radzilowicz Krzysztof Zubrzycki Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 495-497
"Patrologia", Franciszek Drączkowski, Pelplin-Lublin 1998 : [recenzja] Tomasz Kopiczko Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 498-499
"Czas prawa i bezprawia - myśli niepokorne kustosza praw", Tadeusz Zieliński, Warszawa 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Tadeusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 500-503
"Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Karol Karski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 504-505
"Ekumeniczny leksykon Kościołów i Wspólnot religijnych województwa warmińsko-mazurskiego", pod red. Władysława Nowaka, Olsztyn 1999 : [recenzja] Sylwester Rendziński Władysław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 506-507
"Z dziejów chrześcijaństwa w Augustowie", J. W. Czartoszewski, J. M. Dołęga, [1999] : [recenzja] Stanisław Dziekoński Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Parafia Osowiec w środowisku społecznym i przyrodniczym", Jarosław Sokołowski, Olecko 2000 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 509-511
"Bioetyka Van Rensselaera Pottera i jej ocena w świetle moralnego nauczania Jana Pawła II", Artur Filipowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Józef M. Dołęga Marceli Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 511-512