Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1993, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Otwierając drugą dziesiątkę tomów "Studiów Teologicznych"...] Stanisław Szymecki s. 3
Słowo od Redakcji s. 5
Przekaz biblijny i interpretacja obietnicy prymatu św. Piotra Antoni Jan Ołów s. 7-14
Problem formy opowiadania o uzdrowieniu Bartymeusza w Mk 10,46-52 Henryk Żukowski s. 15-26
Wizja kapłaństwa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Andrzej Łapiński s. 27-59
Drogi realizacji jedności Kościoła w twórczości kardynała Johna Henry'ego Newmana Andrzej Miałchowski s. 61-93
Niektóre aspekty chrześcijańskiego spojrzenia na modlitwy synagogalne Mieczysław Ozorowski s. 95-117
Cywilizacja miłości - kluczowe zadanie duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 119-133
Miłość relacją wzajemności według Nédoncelle - tło "Gaudium et Spes" Jerzy Kruszewski s. 135-147
Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa Tadeusz Syczewski s. 149-165
Prawidłowości historii w "Dziejach papiestwa" Leopolda von Ranke Edward Ozorowski s. 167-179
Absolutny charakter chrześcijaństwa : współczesna interpretacja tezy Henryk Ciereszko s. 181-193
Chrześcijanin wobec pauperyzacji społeczeństwa Józef Zabielski s. 195-207
Pozycja prawna podejrzanego podczas dochodzenia wstępnego Stanisław Łupiński s. 209-225
Problem filozofii narodowej według Bolesława J. Gaweckiego Józef M. Dołęga s. 227-241
Autorytet w procesie wychowania Antoni Tomkiewicz Teresa Zegzuła s. 243-258
Emigracja polska lat osiemdziesiątych Adam Skreczko s. 259-270
Zobowiązujący dar : nowy "Katechizm Kościoła Katolickiego" Wojciech Nowacki s. 271-277
Katechizm w życiu Kościoła Stanisław Piotrowski s. 279-290
Refleksja teologiczno-kanoniczna i socjologiczna na temat diakonatu stałego Marek Marczewski s. 291-301
Wołanie o humanizm Tomasz Glanz s. 303-304
Drogi ku etyce osoby : (na marginesie książki : M. Gogacz, "Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki", Warszawa 1991, ss. 183) Artur Andrzejuk s. 305-306
Podziały administracyjne powiatów białostockich i monieckiego w latach 1919-1990 Witold Jemielity s. 307-339
Dokumenty Lwa Sapiehy dla kościołów w Ikaźni i w Nowym Pohoście Tadeusz Krahel s. 341-346
Organizacja przygotowania do małżeństwa w diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Syczewski s. 347-371
Sprawozdanie z konferencji naukowych w roku akademickim 1991/1992 Józef M. Dołęga s. 373-375
Sprawozdanie z sesji naukowych Mieczysław Ozorowski Adam Skreczko s. 376-378
Sprawozdanie z sympozjum teologiczno-pastoralnego w Łomży Andrzej Łapiński s. 379-380
"Wie kann denn ein Mensch schuldig werden? Literarische und theologische Perspektiven von Schuld", U. Baumann, K. J. Kuschel, München 1990 : [recenzja] Józef Zabielski Urs Baumann (aut. dzieła rec.) Karl Josef Kuschel (aut. dzieła rec.) s. 381-383
"Eucharistie, Théologie et spiritualité de la prière eucharistique", Louis Bouyer, Paris 1990 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Louis Bouyer (aut. dzieła rec.) s. 381
"Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin profesora Władysława Krajewskiego", red. J. Such, E. Prakszys, I. Czarnogóra, Warszawa-Poznań 1992 : [recenzja] Józef M. Dołęga I. Czarnogóra (aut. dzieła rec.) E. Prakszys (aut. dzieła rec.) J. Such (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef M. Dołęga, Warszawa 1993 : [recenzja] Bernard Hałaczek Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 385
"Acta Nuntiaturae Polonae", T.2 :"Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553)", ed. H. D. Wojtyska, Romae 1992 : [recenzja] Tadeusz Krahel Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 386-387
"Pedagogia : educare oggi", Andrea Mercatali, Roma 1991 : [recenzja] Adam Skreczko Andrea Mercatali (aut. dzieła rec.) s. 387-388