Znaleziono 26 artykułów

Franciszek Woronowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie chrześcijańskiego uspołeczniania współczesnego człowieka Franciszek Woronowski s. 19-50
Zagadnienie czynnego miłosierdzia chrześcijańskiego we współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej Franciszek Woronowski s. 41-85
System działań pastoralnych Franciszek Woronowski s. 49-83
Zagadnienie służby parafii w działalności misyjnej Kościoła powszechnego Franciszek Woronowski s. 77-115
Właściwe ustawienie pasterskiej działalności Kościoła - przynaglająca potrzeba współczesności Franciszek Woronowski s. 83-120
Perspektywy teologii misji Kościoła Franciszek Woronowski s. 87-100
Zagadnienie angażowania kobiet w posłanniczą działalność Kościoła Franciszek Woronowski s. 91-120
Niezbędne elementy współczesnego duszpasterstwa wobec życia rodzinnego Franciszek Woronowski s. 101-119
Autentycznie pasterska formacja diecezji Franciszek Woronowski s. 111-127
Sprawdzian pełni współczesnego duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 111-134
Cywilizacja miłości - kluczowe zadanie duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 119-133
Modlitwa jako element duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 121-168
Współczesna pedagogia duszpastersko-apostolska Franciszek Woronowski s. 121-162
Wychowanie do chrześcijaństwa przyszłości Franciszek Woronowski s. 137-151
Pasterska misja Kościoła w świecie współczesnych przemian cywilizacyjnych Franciszek Woronowski s. 141-153
Chrześcijańska mentalność komunijna jako istotne zagadnienie pastoralne w nowej ewangelizacji Franciszek Woronowski s. 155-169
"Neubelebung der Predigt : die Predigt bei Paulus, dem Verkünder", Jerome Murphy-O'Connor, z ang. tłum. Hildegard Wasch, Luzern-München 1968 : [recenzja] Franciszek Woronowski Jerome Murphy-O'Connor (aut. dzieła rec.) Hildegard Wasch (aut. dzieła rec.) s. 177-178
Pastoralna teologia przyszłości w świetle wyzwań w liście apostolskim "Novo millennio ineunte" zawartych Franciszek Woronowski s. 189-206
Wprowadzenie w życie społecznej nauki Kościoła Franciszek Woronowski s. 231-247
"Dokumenty nauki społecznej Kościoła", red. Marian Radwan, Leon Dyczewski, Adam Stanowski, Rzym-Lublin 1987 : [recenzja] Franciszek Woronowski Leon Dyczewski (aut. dzieła rec.) Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Adam Stanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Caritas '87. Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes", Freiburg 1986 : [recenzja] Franciszek Woronowski s. 268
Wokół publikacji dokumentów Kościoła Franciszek Woronowski Leon Dyczewski (aut. dzieła rec.) Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Adam Stanowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Caritas '87 : Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes", Freiburg 1986 : [recenzja] Franciszek Woronowski s. 318-319
"Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej", Stanisław Urbański, Warszawa 1997 : [recenzja] Franciszek Woronowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Franciszek Woronowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 419
"Promocja osoby w rodzinie", Wojciech Bołoz, Warszawa 1998 : [recenzja] Franciszek Woronowski Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 429-430