Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
2002, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Józef M. Dołęga Wojciech Nowacki s. 3-4
Słowo wstępne do XX numeru "Studiów Teologicznych" Wojciech Ziemba s. 5-6
Na dwudziestolecie "Studiów Teologicznych" Antoni P. Dydycz s. 7-8
Słowo wstępne Stanisław Stefanek s. 9-10
Kościół Ciałem Chrystusa wg 1 Kor 12, 12-17 Henryk Żukowski s. 11-18
Biblijne implikacje dotyczące demonów Mieczysław Mikołajczak s. 19-30
Małżeństwo jako komunia osób Edward Ozorowski s. 31-52
Niebo - pełnia życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 53-64
Czas i stworzenie w nauczaniu Jana Pawła II Wojciech Nowacki Katarzyna Pyl s. 65-86
Cele małżeństwa w nauczaniu teologów średniowiecza Mieczysław Ozorowski s. 87-101
Obiekcja sumienia jako znak sprzeciwu przeciwko przemocy według nauczania Jana Pawła II Stanisław Biały s. 103-120
Powołanie wiernych świeckich według II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Grażyna Nowakowska Marek Skierkowski s. 121-153
Prawosławna teologia pastoralna w XIX wieku w Rosji Mieczysław Olszewski s. 155-174
Przygotowanie kapłanów do pracy duszpasterskiej z małżeństwami i rodzinami w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966) Adam Skreczko s. 175-188
Pastoralna teologia przyszłości w świetle wyzwań w liście apostolskim "Novo millennio ineunte" zawartych Franciszek Woronowski s. 189-206
Trudności we współpracy duchowieństwa i laikatu Dariusz Lipiec s. 207-224
Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja Waldemar Woźniak s. 225-242
Teologia obrzędów błogosławieństwa pól Tadeusz Syczewski s. 243-251
Charakterystyczne okoliczności śmierci w ludowej interpretacji na Podlasiu Tadeusz Syczewski s. 253-265
"Od obrazu do podobieństwa" : osoba ludzka - podmiot duchowości w tradycji chrześcijańskiego Wschodu Radosław Kimsza s. 267-278
Godność pracy w świetle przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski Sławomir Mazur s. 279-294
Integrujący charakter psalmu responsoryjnego w Liturgii Słowa Jarosław Kuźmicki s. 295-307
Naturalne podstawy wychowawczej funkcji rodziców Stanisław Dziekoński s. 309-326
Krótki zarys historii języka i piśmiennictwa koptyjskiego Roman Szmurło s. 327-336
Zgromadzenia zakonne rzymsko-katolickie w północno-wschodniej Polsce Witold Jemielity s. 337-362
Cech ubogich czyli Bractwo Miłosierdzia w Wilnie Tadeusz Kasabuła s. 363-375
Rola chrześcijaństwa w tworzeniu cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego Marian Szczęsny s. 377-400
Wykaz publikacji Edward Ozorowski s. 401-408
Ruchy kościelne u progu trzeciego tysiąclecia : seminarium biskupów o ruchach kościelnych, Rzym 1999 Wojciech Nowacki s. 409-426
Kronika ważniejszych wydarzeń w 10-letniej historii diecezji drohiczyńskiej (1991-2001) Zbigniew Rostkowski s. 427-440
Wielki ruch budowlany w latach 1895-1914 w granicach obecnej archidiecezji białostockiej Krzysztof Antoni Jabłoński s. 441-470
Relatywizmu sekwencje Czesław Gładczuk s. 471-474
Sprawozdanie ze spotkania księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2001/2002 Mieczysław Ozorowski s. 475-479
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego" : Poryte, 5 październik 2001 Beata Tomczyk s. 480-482
Globalizacja - nadzieje i lęki : sprawozdanie z wykładów otwartych, Białystok, 5-7-12 marca 2002 Andrzej Proniewski s. 483-490
Sprawozdanie z sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (12.01.2002 r.) Marek Skierkowski s. 491
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w Łomży "Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce" Stanisław Dziekoński s. 492-493
Sprawozdanie z konferencji nt. "Główne problemy XXI wieku" : Kolno 18 maja 2002 r. Beata Tomczyk s. 494-495
"Jesus Matters. 150 Years of Research", C. J. den Heyer, tł. John Bowden, London 1996 : [recenzja] Marek Skierkowski John Bowden (aut. dzieła rec.) C. J. den Heyer (aut. dzieła rec.) s. 497-504
"Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku", red. Czesław Gładczuk, Białystok 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Czesław Gładczuk (aut. dzieła rec.) s. 504-507
"Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania", Władysław Głowa, Przemyśl 1999 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Władysław Głowa (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do rozumienia Trójcy Świętej", Gisbert Greshake, [tł. Wiesław Szymona], Kraków 2001 : [recenzja] Jacek Berbecki Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) Wiesław Szymona (aut. dzieła rec.) s. 509-511
"Paideia - formowanie człowieka greckiego", Werner Jaeger, [tł. Marian Plezia, Henryk Bednarek], Warszawa 2001 : [recenzja] Czesław Gładczuk Henryk Bednarek (aut. dzieła rec.) Werner Jaeger (aut. dzieła rec.) Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 511-514
"Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Siedleckiej", Kazimierz Matwiejuk, Siedlce 1999 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Kazmierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 516-519
""Krynica". Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu", Małgorzata Moroz, Białystok 2001 : [recenzja] Tadeusz Kasabuła Małgorzata Moroz (aut. dzieła rec.) s. 520-524
"Bóg łaskawy. Nad "Wspólną Deklaracją o Usprawiedliwieniu"", Stanisław C. Napiórkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Nowacki Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 525-527
"Studien zur Psalmenauslegung", Klaus Seybold, Stuttgart-Berlin-Köln 1999 : [recenzja] Antoni Jan Ołów s. 527-528
"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", Stefan Swieżawski, Warszawa-Wrocław 2000 : [recenzja] Czesław Gładczuk Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 528-530