Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1994, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
"Czcij ojca twego i matkę twoją" w kontekście Przymierza Synajskiego Jan Lucjan Grajewski s. 5-43
Motywacje uwielbienia Boga w Hymnach Psałterza : egzegeza wybranych tekstów Antoni Jan Ołów s. 45-86
Idea zjednoczenia narodu w nauczaniu prorockim : podstawowa biblijna terminologia hebrajska Wojciech Michniewicz s. 87-96
Spojrzenie na rozdziały cudów w Mt 8-9 Henryk Żukowski s. 97-106
Napomnienia dla kapłanów w księdze proroka Malachiasza 1,6-2,9 Stanisław Strzelecki s. 107-123
Maryja - rodzina - Kościół w liście Jana Pawła II do rodzin Edward Ozorowski s. 125-140
Problematyka pośrednictwa maryjnego od Soboru Efeskiego do encykliki "Redemptoris mater" Stanisław Piotrowski s. 141-152
Angelologia św. Grzegorza Wielkiego (540-604) Jerzy Lachowicz s. 153-186
Eucharystia jako "Ofiara uwielbienia" Mieczysław Ozorowski s. 187-200
Człowiek w encyklice "Veritatis splendor" Czesław Gładczuk s. 201-212
Duszpasterskie wykorzystanie roku liturgicznego Tadeusz Syczewski s. 213-230
Wprowadzenie w życie społecznej nauki Kościoła Franciszek Woronowski s. 231-247
Medytacja chrześcijańska Henryk Ciereszko s. 249-263
Życie wewnętrzne Matki Teresy od Jezusa Marchockiej (1603-1652) Małgorzata Ozorowska s. 265-287
Misterium życia zakonnego w nauczaniu Jana Pawła II Maria Sieczka s. 289-308
Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein Tadeusz Syczewski s. 309-316
Obraz religijności społeczeństwa polskiego na przełomie lat 80-tych i 90-tych Tadeusz Kowalewski s. 317-324
Epistemologiczne zagadnienia sozologii Józef M. Dołęga s. 325-332
Poziom samoakceptacji a wsparcie otrzymane w małżeństwie w świetle analizy transakcyjnej Beata Pawłowska Antoni Tomkiewicz s. 333-358
"Kochaj i czyń co chcesz" Jerzy Andrzej Chmurzyński s. 359-369
Procesje kościelne w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925) Witold Jemielity s. 371-386
Materiały dotyczące kapłanów rozsztrzelanych przez Niemców 4 III 1942 r. w Berezweczu Tadeusz Krahel s. 387-406
Maryja a fundamentalny wymiar kobiecości według "Mulieris dignitatem" Adam Skreczko s. 407-410
A. N. Whiteheada rozumienie nieśmiertelności człowieka Dariusz Sołtys s. 411-418
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w roku akadmickim 1993/1994 Mieczysław Ozorowski s. 419-422
"Storia della filosofia antica", I : "Dalle origini a Socrate", Giovanni Reale, Milano 1989 ; "Historia filozofii starożytnej", t. I : "Od początków do Sokratesa", Giovanni Reale, Lublin 1993 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Kosmiczna przygoda człowieka mądrego", Michał Heller, Warszawa 1994 : [recenzja] Anetta Grucza Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 425-427
"Jak żyć ekologicznie", Roswitha Duffner, [tł. Stanisław Hassa], Poznań 1991 : [recenzja] Iwona Grunt-Mejer Roswitha Duffner (aut. dzieła rec.) Stanisław Hassa (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Służebnice Jezusa w Eucharystii na terenach Związku Radzieckiego w latach 1945-1991", Halina Strzelecka, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Hołodok Halina Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 428-430
"Zagadka rodowodu człowieka. Narodziny człowieka w grze sił z przyrodą", Józef H. Reichholf, [tł. E. i J. Kaźmierczakowie], Warszawa 1992 : [recenzja] Marzena Jakubowska E. Kaźmierczak (aut. dzieła rec.) J. Kaźmierczak (aut. dzieła rec.) Józef H. Reichholf (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Filozofia Dialogu", oprac. Bogdan Baran, Kraków 1991 : [recenzja] Tadeusz Krzywiński Bogdan Baran (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"Doświadczyć Boga w ciele", Antoni J. Nowak, Wrocław 1994 : [recenzja] Małgorzata Ozorowska Antoni J. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 435
"Création céleste. Guide du mariage juif", Arie Kaplan, New York-Jerusalem 1983 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Arie Kaplan (aut. dzieła rec.) s. 435-437
"Prawo ochrony środowiska w Polsce", Ludwik Jastrzębski, Warszawa 1990 : [recenzja] Adriana Rudnicka Ludwik Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Humanizm ekologiczny", vol. 1, "Jakiej filozofii potrzebuje ekologia : ochrona przyrody a ochrona człowieka", red. L. Pawłowski, S. Zięba, Lublin 1992; "Humanizm ekologiczny", vol. 2, "Kryzys idei postępu : wymiar ekologiczny", red. S. Kyć, Lublin 1993 : [recenzja] Antoni Skowroński S. Kyć (aut. dzieła rec.) L. Pawłowski (aut. dzieła rec.) S. Zięba (aut. dzieła rec.) s. 438-442
"Ochrona środowiska naturalnego człowieka", Jan Grzesica, Katowice 1993 : [recenzja] Małgorzata Wasilewska Jan Grzesica (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Istota i pochodzenie życia", Francis Crick, tł. A. Hoffman, Warszawa 1992 : [recenzja] Joanna Wójcik Francis Crick (aut. dzieła rec.) Antoni Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 443-445
"U progu medycyny jutra", Julian Aleksandrowicz, Harry Duda, Radom 1991 : [recenzja] Grzegorz Zalewski Julian Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Harry Duda (aut. dzieła rec.) s. 445-446
"Chemia w ochronie środowiska", Lublin 1993 : [recenzja] Magdalena Zawiślak s. 446-447