Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1995, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reinterpretacja nakazu "Czcij ojca swego i matkę swoją" w Ewangeliach synoptycznych Jan Lucjan Grajewski s. 3-46
Idea zjednoczenia narodu w naucze prorockiej : zarys teologii zjednoczenia Wojciech Michniewicz s. 47-60
Potrójny wymiar rekapitulacji według św. Pawła Mieczysław Ozorowski s. 61-76
Misterium śmierci Chrystusa Stanisław Piotrowski s. 77-84
Kapłan wobec wymogów "nowej ewangelizacji" Józef Zabielski s. 85-94
Ogólne zasady formacji doktrynalnej w nauczaniu Magisterium posoborowego Wojciech Nowacki s. 95-110
Sprawdzian pełni współczesnego duszpasterstwa Franciszek Woronowski s. 111-134
Sakrament małżeństwa w nowym Katechizmie Rzymskim Tadeusz Syczewski s. 135-156
Celebracja tajemnicy chrześcijańskiej w nauczaniu Kościoła Łomżyńskiego w latach 1925-1962 Konstanty Jan Pruszyński s. 157-192
Oskarżony według aktu oskarżenia Stanisław Łupiński s. 193-197
Działalność naukowo-dydaktyczna ks. Ignacego Świrskiego w latach 1921-1946 Adam Skreczko s. 199-238
Status epistemologiczny i metodologiczny sozologii Józef M. Dołęga s. 239-250
Ocena własnego życia u osób starszych o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej Beata Niedziułka Antoni Tomkiewicz s. 251-278
Czasopisma emigracyjnej grupy literackiej "Kontynenty" Jerzy Sikora s. 279-304
Średniowieczny tekst o Kościele Edward Ozorowski s. 305-310
Przyłączenie wiosek do innych parafii w diecezji augustowskiej czyli sejneńskej 1866-1915 Witold Jemielity s. 311-322
Zarys dziejów rzymskokatolickiej parafii w Kleszczelach (1533-1993) Eugeniusz Borowski s. 323-338
Praca duszpasterska księdza Michała Sopoćki w wojsku polskim na tle jego wspomnień Stanisław Strzelecki s. 339-356
Rzeczywistość w panpsychosomatycznym obrazie świata prof. B. J. Gaweckiego Danuta Ługowska s. 357-361
Początki chrześcijańskiej myśli demokratycznej we Włoszech Zdzisława Kobylińska s. 363-366
Dorobek naukowy ks. prof. dr hab. Witolda Jemielitego. s. 367-373
Dorobek naukowy ks. dr hab. Franciszka Woronowskiego. s. 375-382
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów wyższych seminariów duchownych w roku akademickim 1994/1995 Mieczysław Ozorowski s. 383-387
Sprawozdanie z sympozjum filozoficznego w Łomży i Ełku [wprowadzenie] Józef M. Dołęga s. 388
Informacja tworzywem rzeczywistości Mieczysław Lubański s. 389-396
Inżynieria genetyczna wyzwaniem dla bioetyki Kazimierz Kloskowski s. 396-408
Ponowoczesne zakwestionowanie etyki Zbigniew Sareło s. 408-414
Spotkania ks. prof. dra hab. Jana Łacha, rektora ATK z profesorami i alumnami WSD w Łomży Józef M. Dołęga s. 415
Dyskusje wokół książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" Józef M. Dołęga s. 416-417
"Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu", Paweł Milcarek, Warszawa 1994 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Paweł Milcarek (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej. Studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 420-422
"Habitus e vita morale. Fenomenologia e fondazione ontologica", M. Pangallo, Napoli-Roma 1991 : [recenzja] Zdzisława Kobylińska Mario Pangallo (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Między ewolucją a kreacją", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 424
"Archeologia biblijna", t. 1-2, Stanisław Gądecki, Gniezno 1994 : [recenzja] Antoni Jan Ołów Stanisław Gądecki (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Demain le famille. Sexualité - amour - mariage - famille", Jacques Jullien, Paris 1992 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Jacques Jullien (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Ekologia człowieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych", Bernard Campbell, Warszawa 1995 : [recenzja] Mirosław Przechowski Bernard Campbell (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"Najsłynniejsze Święte księgi Świata", Fernarnd Comte, Łódź 1994 : [recenzja] Wojciech Rzepa Fernand Comte (aut. dzieła rec.) s. 430
"Bóg i nauka", Jean Guitton, tł. Piotr Mróz, Beata Szymańska, Artur Nurkowski, Kraków 1994 : [recenzja] Dariusz Sańko Jean Guitton (aut. dzieła rec.) Piotr Mróz (aut. dzieła rec.) Artur Nurkowski (aut. dzieła rec.) Beata Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Chrześcijańskie podstawy ekologii", Adam L. Szafrański, Lublin 1993 : [recenzja] Antoni Skowroński Adam L. Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 433-435