Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1999, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijne podstawy roku jubileuszowego Wojciech Michniewicz s. 3-17
Niektóre uwarunkowania zewnętrzne nauki Jana Pawła II o maryjnym rysie godności kobiety Stanisław Andrukiewicz Edward Ozorowski s. 19-40
Wielorakie znaczenie męczenników Edward Ozorowski s. 41-54
Życie jako wartość w "Evangelium vitae" Jana Pawła II Mieczysław Ozorowski s. 55-65
Ewangelie jako starożytne biografie Marek Skierkowski s. 67-76
W poszukiwaniu zasady duszpasterstwa Mieczysław Olszewski s. 77-100
Niezbędne elementy współczesnego duszpasterstwa wobec życia rodzinnego Franciszek Woronowski s. 101-119
Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych Adam Skreczko s. 121-134
Eucharystia jednością Kościoła w modlitwach po komunii Mszału Pawła VI Konstanty Pruszyński s. 135-153
Obraz mojej Matki : studium ikonograficzno-historyczne podobizny częstochowskiego wizerunku Zbigniew Rostkowski s. 155-172
Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła Stanisław Urbański s. 173-185
Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Elżbieta Osewska s. 187-201
Oświadczenia oskarżonego jako źródło dowodu Stanisław Łupiński s. 203-214
Stan badań nad Szenutem z Atripe Roman Szmurło s. 215-227
Wizytacje biskupie w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 229-243
Problem reorganizacji szkolnictwa średniego w diecezji wileńskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej Tadeusz Kasabuła s. 245-262
Wezwania kościołów i kaplic w diecezji sejneńskiej w końcu XIX w. Józef Stanisław Łupiński s. 263-278
Określenie wychowania w przedsoborowym nauczaniu Kościoła Stanisław Dziekoński s. 279-292
Kształtowanie się obrazu Boga u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym Zdzisław Golan s. 293-308
K.R. Poppera koncepcja krytycznej dyskusji Czesław Gładczuk Adam Matan s. 309-320
Z zagadnień epistemologicznych sozologii systemowej Józef M. Dołęga s. 321-329
"Muzyka" w poezji grupy "Kontynentów" : (cz. II) Jerzy Sikora s. 331-345
Naśladowanie Jezusa jako idea rozwoju moralno-duchowego Józef Zabielski s. 347-350
Polemika z gnostycyzmem w Pismach Szenutego z Atripe Roman Szmurło s. 351-358
Kontakty religijne katolików przy granicy Królestwa Polskiego i Prus Witold Jemielity s. 359-365
Wpływ prawodawstwa carskiego na katolickie budownictwo sakralne : (na obszarze obecnej Archidiecezji Białostockiej) Krzysztof Antoni Jabłoński s. 366-378
Fundacja kościoła parafialnego w Wyrozębach Bernard Błoński s. 379-389
Pojęcie teantropii wg Andrzeja Mikołaja Woźnickiego (University of San Francisco) Jacek W. Czartoszewski s. 390-394
Protokół ze spotkania księży profesorów Wyższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży, i Siedlec w roku akademickim 1998/1999 Mieczysław Ozorowski s. 395-400
Udział polskich środowisk katolickich w II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu Jacek W. Czartoszewski s. 401-404
Sprawozdanie z jesiennej sesji Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości oraz zakonnych referentów i asystentów trzeźwości, Zakroczym : 20 listopada 1998 r. Tadeusz Syczewski s. 405-407
"Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej", Stanisław Urbański, Warszawa 1997 : [recenzja] Franciszek Woronowski Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Der polnische Katholizismus vor und nach 1989 : wor der totalitären zur demokratischen Herausforderung", hrsg. von Nikolaus Lobkowicz, Leonid Luks, Köln [etc.] 1998 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Nikolaus Lobkowicz (aut. dzieła rec.) Leonid Luks (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Wohin geht die Kirche? Eine Zeitdiagnose", Medart Kehl, Freiburg 1996 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Medart Kehl (aut. dzieła rec.) s. 413-416
"L'evoluzione della psiche", M. Teresa La Vecchia, Roma 1995 : [recenzja] Józef Łupiński M. Teresa La Vecchia (aut. dzieła rec.) s. 416-418
"Człowiek w zagrożonym środowisku. Z podstawowych zagadnień sozologii", Józef Marceli Dołęga, Warszawa 1998 : [recenzja] Franciszek Woronowski Józef Marceli Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 419
"Ochrona środowiska w filozofii i teologii", red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, Warszawa 1999 : [recenzja] Monika Paszkowska Maria Przetacka Jacek W. Czartoszewski (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 420-423
"Natura i człowiek w ekologii humanistycznej", Stanisław Zięba, Lublin 1998 : [recenzja] Antoni Skowroński Stanisław Zięba (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Etyka społeczna w polskiej literaturze filozoficznej okresu międzywojennego", Marian Szczęsny, Ełk 1998 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Marian Szczęsny (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Jak poważnie studiować filozofię", Jan Hartman, Kraków 1999 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Jan Hartman (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Promocja osoby w rodzinie", Wojciech Bołoz, Warszawa 1998 : [recenzja] Franciszek Woronowski Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Historia filozofii starożytnej", t. III : "Systemy epoki hellenistycznej", Giovanni Reale, tł.. E. I. Zieliński, Lublin 1999 : [recenzja] Czesław Gładczuk Giovanni Reale (aut. dzieła rec.) E. I. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 430-432
"Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności", Karl Raimund Popper, Warszawa 1997 : [recenzja] Czesław Gładczuk Karl Raimund Popper (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"Rozumienie istnienia w "Summa contra gentiles" Tomasza z Akwinu", Adam Rosłan, Warszawa 1999 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Adam Rosłan (aut. dzieła rec.) s. 435-436
"La teologia fondamentale. Convergenze per il terzo millennio", red. Rino Fisichella, Casale Monferrato 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Rino Fisichella (aut. dzieła rec.) s. 437-442
"Practical Theology. An Empirical Approach", Johannes van der Ven, Leuven 1998 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Beata Polaniecka Johannes van der Ven (aut. dzieła rec.) s. 442-444
"Jezus Chrystus obrazem Boga niewidzialnego", Tadeusz Pikus, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Bober Mieczysław Ozorowski Tadeusz Pikus (aut. dzieła rec.) s. 444-447
"Odpowiedzialność człowieka za przyrodę", Artur Pawłowski, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Marceli Dołęga Artur Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Mechanizmy rozwoju prawa ochrony środowiska. Studium z zakresu filozofii prawa", Dariusz Kiełczewski, Białystok 1998 : [recenzja] Józef Marceli Dołęga Dariusz Kiełczewski (aut. dzieła rec.) s. 449-450
Nowości wydawnicze rok 1998 Jacek W. Czartoszewski s. 450-457