Znaleziono 29 artykułów

Marek Marczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej koncepcji katechetyki Marek Marczewski s. 31-54
Rzeczywistość ziemska : praca : (refleksje nad teologią pracy) Marek Marczewski s. 41-57
Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim Marek Marczewski s. 51-77
Dziecko - wspaniały dar Bożej dobroci Marek Marczewski s. 61-68
Katechetyka a teologia pastoralna Marek Marczewski s. 109-115
Teologia Chrystusa-Sługi jako odpowiedź na znaki czasu Marek Marczewski s. 119-134
Biuletyn katechetyczny. Cz. 90 Wojsław Czupryński Marek Marczewski Marta Wielogórska s. 137-160
Dziedzictwo Sługi Bożego : (w dziesiątą rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego † 27 II 1987) Marek Marczewski s. 161-171
Biuletyn katechetyczny Mirosław Chmielewski Marek Marczewski s. 167-180
Biuletyn socjologii religii. Cz. 54 Marek Marczewski Leon Smyczek Marcin Zarzecki s. 173-193
Biuletyn socjologii religii. Cz. 53 Marek Marczewski Marcin Zarzecki Hanna Zyskowska s. 177-210
Zjazd Sekcji Pastoralistów Polskich, Konstancin k. Warszawy, 26-27 IV 2004 Marek Marczewski s. 197-199
Odkryć na nowo rolę Słowa Bożego w życiu Kościoła : uwagi duszpaterskie Ojca Świętego Benedykta XVI zawarte w posynodalnej adhortacji apostolskiej "Verbum Domini" Marek Marczewski s. 213-228
"Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii", red. Marek Marczewski, Lublin 1998 : [recenzja] Tadeusz Sakowicz MArek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Bibliografia katechetyczna 1945-1995", Roman Murawski, R. Czekalski, J. Tochmański (oprac.), Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Marczewski R. Czekalski (aut. dzieła rec.) Roman Murawski (aut. dzieła rec.) J. Tochmański (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Czy islam jest religią terrorystów?", Eugeniusz Sakowicz, Kraków 2002 : [recenzja] Marek Marczewski Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Patrologia", Franciszek Drączkowski, Pelplin-Lublin 1998 : [recenzja] Marek Marczewski Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej", Ryszard Kamiński, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Marczewski Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Religijność katolików diecezji sandomierskiej : studium socjologiczne", Edward Marian Frankowski, Sandomierz-Stalowa Wola 2006 : [recenzja] Marek Marczewski s. 241-246
Partycypacja : (księdza profesora Adama Ludwika Szafrańskiego poszukiwanie ogólniejszej zasady teologii pastoralnej) Marek Marczewski s. 247-262
„Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II”, Stanisław Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Marczewski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 258-264
"Status naukowy teologii pastoralnej : materiały z sympozjum polskich pastoralistów, Nysa 8-9 października 2001 r.", Opole 2003 : [recenzja] Marek Marczewski s. 268-271
Refleksja teologiczno-kanoniczna i socjologiczna na temat diakonatu stałego Marek Marczewski s. 291-301
Wkład księdza Władysława Piwowarskiego do polskiej teologii pastoralnej Marek Marczewski s. 366-372
Teolog soborowej odnowy liturgii : Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) Marek Marczewski s. 407-421
"Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne", Halina Wrońska, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Marczewski Halina Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 453-457
"Pedagogika pastoralna", pod red. Marka Marczewskiego, Lublin 2003 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Marek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 490-491
Sprawozdanie z rekolekcji formacyjno-wakacyjnych dla stałych diakonów i ich rodzin (Głuchołazy, 3–6 lipca 2014 r.) Marek Marczewski s. 549-552
"Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego", Marek Marczewski, Lublin 2000 : [recenzja] Bogdan Biela Marek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 563-566