Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1985, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Parakleza jako sposób przepowiadania Ewangelii w listach św. Pawła Jan Harasim s. 3-15
Struktura i teologia psalmu 149 Antoni Jan Ołów s. 17-31
"Ojcze nasz" Starego i Nowego Testamentu Jan Grajewski s. 33-40
Katedra teologii moralnej w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1803-1832 Kazimierz Kułakowski s. 41-64
Struktura dziękczynienia w anaforach Kościoła starożytnego Mieczysław Olszewski s. 65-81
Właściwe ustawienie pasterskiej działalności Kościoła - przynaglająca potrzeba współczesności Franciszek Woronowski s. 83-120
Znajomość św. Wawrzyńca z Brindisi w Polsce Edward Szelachowski s. 121-151
Życie wewnętrze Służebnicy Bożej Anieli Salawy Eugenia Twardosz s. 153-169
Działalność Zgromadzenia Misji w Siemiatyczach (1719-1832) Eugeniusz Borowski s. 171-216
Współczesne interpretacje kreacjonizmu Józef M. Dołęga s. 217-234
Boecjusza sztuka mądrości Czesław Gładczuk s. 235-244
Ksiądz Witold Czeczott (1846-1929) : zarys biograficzny Stanisław Bubień s. 245-261
Sympozjum eklezjologiczne w Białymstoku, 17 XI 1984 Edward Ozorowski s. 263-266
Sympozjum na temat problematyki pielgrzymki Jana Pawła II do Korei Andrzej Gagacki s. 266-267
Sakramentologia ogólna Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Dimension des chirstlichen Glaubens", Gerhard Lohfink, Freiburg im Breisgau 1982 : [recenzja] Mieczysław Olszewski Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 274-277
"Grundprobleme menschlichen Nachdenkens - Eine Einführung in modernes Philosophieren", H. Staudinger, W. Behler, Freiburg im Breisgau 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wolfgang Behler (aut. dzieła rec.) Hugo Staudinger (aut. dzieła rec.) s. 277-279