Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1983, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Stan badań nad wiarogodnością objawienia Władysław Hładowski s. 5-15
Modlitwa chrześcijanina Jan Grajewski s. 17-23
Dzieje chrystologii Edward Ozorowski s. 25-62
Odnowa teologii moralnej w polskich publikacjach posoborowych Kazimierz Kułakowski s. 63-76
Zagadnienie służby parafii w działalności misyjnej Kościoła powszechnego Franciszek Woronowski s. 77-115
Homiletyczno-kaznodziejski dorobek księdza biskupa Czesława Falkowskiego Czesław Oleksy s. 117-160
Funkcja słowa w "odnowionym obrzędzie chrztu dzieci" Antoni Boszko s. 161-193
Źródła do dziejów liturgii sakramentów w diecezji wileńskiej (XVI-XVIII w.) Stanisław Hołodok s. 195-219
Porządek nabożeństw niedzielnych w diecezji wigierskiej i augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 221-237
Działalność księży pijarów w Drohiczynie nad Bugiem (1774-1845) Eugeniusz Borowski s. 239-282
Zarys empirycznej fenomenologii człowieka Józef M. Dołęga s. 283-300
Postawy religijne w świetle analizy transakcyjnej Antoni Tomkiewicz s. 301-314
Posiedzenia naukowe księży profesorów z Białegostoku, Drohiczyna i Łomży Tadeusz Paprocki s. 315-317
Jubileusz 400-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Tadeusz Krahel s. 317-326
Sympozjum na temat życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego Czesław Oleksy s. 326-327
Nowy podręcznik patrologii Edward Ozorowski Gabriela Peters (aut. dzieła rec.) s. 327-329
Rozumieć świat Czesław Gładczuk s. 329-333
"Z ambony i nie z ambony", B. Dembowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga Bronisław Dembowski (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Człowiek - Kultura - Uniwersytet", M. A. Krąpiec, wybór i oprac. A. Wawrzyniak, Lublin 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga Mieczysław Albert Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 334-335