Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
1996, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 3
Biskup łomżyński Juliusz Paetz 1983-1986 Witold Jemielity s. 5-18
"Czcij ojca twego i matkę twoją" w listach Nowego Testamentu Jan Lucjan Grajewski s. 19-46
Kościół w Polsce w trzydzieści lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II Edward Ozorowski s. 47-60
Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z Krzyża Stanisław Piotrowski s. 61-73
Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku Józef Zabielski s. 75-86
Perspektywy teologii misji Kościoła Franciszek Woronowski s. 87-100
Realizacja normatywnego nauczania w życiu "kościoła łomżyńskiego" od jego erygowania do 1962 roku Konstanty Jan Pruszyński s. 101-137
Obrzęd błogosławieństwa zwierząt Tadeusz Syczewski s. 139-144
Prawo oskarżonego do pomocy ze strony patronów sądowych Stanisław Łupiński s. 145-151
Z zagadnień ekofilozofii Józef M. Dołęga s. 153-164
Czym dla Greków była filozofia? Czesław Gładczuk s. 165-174
Wolność osobista człowieka według Tertuliana Stanisław Strękowski s. 175-179
Łomżyński Dziekanat Prawosławny Witold Jemielity s. 181-207
Problematyka wychowania w okresie międzywojennym na podstawie artykułów w "Ruchu Charytatywnym" w latach 1931-39 Adam Skreczko s. 209-220
"Kontynenty" jako grupa literacka i jako pokolenie Jerzy Sikora s. 221-238
Obraz Boga u dzieci radosnych i smutnych w młodszym wieku szkolnym Zofia Barańska Antoni Tomkiewicz s. 239-260
Przekłamanie czy chwyt dziennikarski? Lucjan Balter s. 261-268
Zarys historyczny teologii małżeństwa w średniowieczu Mieczysław Ozorowski s. 269-277
Pisma Martina Heideggera w języku polskim Czesław Gładczuk s. 279-281
Księża diecezji łomżyńskiej więzieni w latach 1949-1956 Witold Jemielity s. 283-292
Polski "prapozytywista" Karol hrabia Brzostowski Jacek W. Czartoszewski s. 293-306
Świadectwo prawdzie : (wspomnienie o biskupie Zygmuncie Łozińskim) Stanisław Alexandrowicz Adam Bobkowski s. 307-316
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1995 Mieczysław Ozorowski s. 317-322
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 50-lecia Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Henryk Żukowski s. 323-329
Sprawozdanie z trzeźwościowej sesji jesiennej w Częstochowie Tadeusz Syczewski s. 330-336
Sprawozdanie z Sympozjum z okazji XXX rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II [wprowadzenie] Wojciech Nowacki s. 337
Budowanie cywilizacji miłości zadaniem Kościoła obecnego w świecie współczesnym Jan Sieg s. 337-345
Soborowe spojrzenie na Kościół Wojciech Nowacki s. 346-351
Apostolstwo świeckich w Kościele Tadeusz Kowalewski s. 351-353
30-lecie soborowej deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Elżbieta Osewska s. 354-356
Przygotowania do VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu Mieczysław Bombik s. 357-360
Sprawozdanie z sympozjum filozoficznego na temat "Filozofia na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu" [wprowadzenie] Józef M. Dołęga s. 357
Nauki kognitywne, sztuczna inteligencja, uniwersalizm - na toruńskim zjeździe filozoficznym Mieczysław Lubański s. 360-362
Toruński zjazd filozofów Tadeusz Klimski s. 363-364
Refleksja z udziału w VI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Toruniu w dniach od 5 do 9 września 1995 r. Roman Forycki s. 364-365
Logika na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym, Toruń 1995 r. Roman Tomanek s. 366-367
Filozofia życia i filozofia biologii na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym Kazimierz Kloskowski s. 368-371
Ekofilozofia i bioetyka na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym Józef M. Dołęga s. 371-372
Sprawozdanie z sympozjum "In vitro - wyrazem miłości czy agresji?" - Białystok, dnia 30 marca 1996 roku Grażyna Łaniewska s. 373-379
Sprawozdanie z sympozjum poświęconego Akcji Katolickiej i refleksji nad listem apostolskim "Tertio Millennio Adveniente", Łomża 13.04.96 Wojciech Nowacki s. 380-384
"Theologie des Alten Testaments", Horst Dietrich Preuß, Stuttgart-Berlin-Köln 1991-1992 : [recenzja] Antoni Jan Ołów Horst Dietrich Preuß (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Le mariage des chrétiens", t. 1 : "Des origines au concile de Trente", Gérard Mathon, Paris 1993 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Gérard Mathon (aut. dzieła rec.) s. 386-388
"Dwadzieścia lat Nauk o Rodzinie = Twenty Years of Family Sciences. Obchody XX-kecia Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach", red. D. Bazyluk, J. Szymczak, Warszawa 1995 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski D. Bazyluk (aut. dzieła rec.) J. Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 388-389
"La vita cristiana esperienza di libertà. Nella tradizione del cristianesimo orientale", Yannis Spiteris, Bologna 1994 : [recenzja] Stanisław Strękowski Yannis Spiteris (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Ortodossia ed eresia tra I e II secolo", Manlio Simonetti, Messina 1994 : [recenzja] Stanisław Strękowski Manlio Simonetti (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"Ekologia populacji ludzkich. Środowisko człowieka w pradziejach", Jan Strzałko, Janusz Ostoja-Zagórski, Poznań 1995 : [recenzja] Grzegorz Baczewski Janusz Ostoja-Zagórski (aut. dzieła rec.) Jan Strzałko (aut. dzieła rec.) s. 391-393
"Wprowadzenie do etyki chronienia osób", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 393-396
"Ochrona przyrody a kultura", J. Kolbuszewski, Wrocław 1993 : [recenzja] Agnieszka Domasiewicz Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 396-400
"Edukacja ekologiczna rodziny : stan, możliwość, program", Wojciech Bołoz, Warszawa 1995 : [recenzja] Artur Michalak Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 400-402
"Człowiek i świat", Jan Dębowski, Olsztyn 1995 : [recenzja] Artur Rostkowski Jan Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Od biologii do etyki", Jean Bernard, tł. Janina Anna Żelechowska, Warszawa 1994 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Jean Bernard (aut. dzieła rec.) Janina Anna Żelechowska (aut. dzieła rec.) s. 403-404
"Usprawiedliwienie Wszechświata", Michał Heller, Kraków 1995 : [recenzja] Adam Kolbusz Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 404-407
"Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej", Kazimierz Kloskowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Krzysztof Krajewski Kazimierz Kloskowski (aut. dzieła rec.) s. 407-408
"Polskie Zjazdy Filozoficzne", red. Ryszard Jadczak, Toruń 1995 : [recenzja] Piotr Kurkowski Ryszard Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Philosophie der ökologischen Krise = Filozofia ekologicznego kryzysu", Vittorio Hösle, Munchen 1994 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Vittorio Hösle (aut. dzieła rec.) s. 411
"Religia w życiu społecznym", pod red. Bohdana Bejze, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz Prusinowski Bohdan Bejze (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Świat harmonii i chaosu", M. Tempczyk, Warszawa 1995 : [recenzja] Mirosław Przechowski Michał Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 412-414
"Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata", Hans Waldenfels, 1995 : [recenzja] Wojciech Rzepa Hans Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 414-417
"Pedagogika dla teologów", Eugeniusz Mitek, Opole 1986: [recenzja] Adam Skreczko Eugeniusz Mitek (aut. dzieła rec.) s. 417-420
"Dzieje braci mniejszych kapucynów na Litwie 1756-1993", Antoni Pacyfik Dydycz, Rzym 1994 : [recenzja] Marian Jerzy Cygan Antoni Pacyfik Dydycz (aut. dzieła rec.) s. 420-422
"Ameryka - nowy uczeń czarnoksiężnika", Dave Hunt, T. MacMahon, tł. Anna Czwojchak, 1994 : [recenzja] Dariusz Frydrych Anna Czwojchak (aut. dzieła rec.) Dave Hunt (aut. dzieła rec.) T. MacMahon (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Satanizm jako ucieczka w absurd", Jeffrey Steffon, Kraków 1993 : [recenzja] Radosław Kadłubowski Jeffrey Steffon (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Jak młodym mówić o Bogu dziś... Odpowiedzi na Kwestionariusz rzymski", Krzysztof Pawlina, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 426-427