Tytuł Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
ISSN 0239-801X
Wydawca Kuria Arcybiskupia w Białymstoku
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża
2009, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Symbol jako klucz do programu poetyckiego J. Słowackiego Edward Ozorowski s. 3-7
Służba kapłańska w Kościele Mieczysław Ozorowski s. 9-19
Jezus Chrystus - pierwszy i ostatni : chrystocentryzm kosmiczny kard. G. Biffiego Bogusław Kulesza s. 21-37
Katolickość Kościoła według "Lumen gentium" i "Dominus Iesus" Anna Dzięgielewska s. 39-54
Hipoteza reinkarnacji w kontekście teologii chrześcijańskiej Cezary Naumowicz s. 55-69
Piekło według Biblii i nauczania Kościoła Andrzej Choromański s. 71-87
Przyczyny ubóstwa duchowego Wojciech Turowski s. 89-106
Celebracja Eucharystii w Ormiańskim Kościele Katolickim Kazimierz Matwiejuk s. 107-125
Przygotowanie do celebracji sakramentu małżeństwa jako sakramentu wiary i miłości Mirosław Brzeziński s. 127-136
Odwiedziny duszpasterskie rodzin jako okazja do kształtowania kultury pedagogicznej rodziców Adam Skreczko s. 137-148
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 149-158
Rola świętości i kształtowanie postaw chrześcijańskich w nauczaniu biskupa Mikołaja Sasinowskiego Jerzy Niestępski s. 159-167
Jan Paweł II - papież komunikacji i historycznego przełomu Kazimierz Wołpiuk s. 169-186
"Nadzieja zbawienia dla wszystkich?" Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich Jerzy Duda s. 187-201
Początki anachoretyzmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku Henryk Dybski s. 203-229
Kinnōr - lira w świetle "Księgi Psalmów" Michał Waśkiewicz s. 231-253
Leśne przestrzenie świętości w polskim żywotopisarstwie XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 255-269
Działalność bractw religijnych w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie w latach 1631-1795 Krzysztof Pogorzelski s. 271-299
Bractwa kościelne w diecezji sejneńskiej Witold Jemielity s. 301-320
Z życia duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w latach 1919-1939 Witold Jemielity s. 321-337
Reformy cerkiewne w Rosji w połowie XVII wieku w świetle procesów artystycznych i kulturowych Norbert Mojżyn s. 339-351
Duszpasterstwo rodzin w świetle uchwał I Synodu Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Łupiński s. 353-360
Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej Krzysztof R. Prokop s. 361-395
Augustyńskie źródła anzelmiańskiej i kartezjańskiej wersji dowodu ontologicznego na istnienie Boga Grzegorz Baczewski s. 397-423
Ekologia zorientowana biocentrycznie i jej nowi bogowie : etyka chrześcijańska wobec redukcjonistycznej antropologii współczesnych nurtów ekologicznych Paweł Murziński s. 425-451
"Drugie zabicie psa" - sakralizacja świata w prozie Hłaski Małgorzata Frąckiewicz s. 453-466
Poczucie sensu życia, lęk i agresja u bezdomnych mężczyzn Marzena Gardocka s. 467-476
Richard Dawkins contra Alister McGrath - polemika współczesnych uczonych na temat religii Emilia Zimnica-Kuzioła s. 477-479
List księdza-zesłańca z 1864 r. Witold Jemielity s. 481-483
Pasterze białostockiego Kościoła - ks. Mieczysław Paszkiewicz o biskupach : Adamie Sawickim i Władysławie Suszyńskim Adam Szot s. 485-499
Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego "Matka i mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej" : Licheń, 15 listopada 2008 r. Wojciech Turowski s. 501-503
Sprawozdania ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 2008/2009 Dariusz Wojtecki s. 505-513
"Teologia degli animali", Paolo de Benedetti, Brescia 2007-2008 : [recenzja] Cezary Naumowicz Paolo de Benedetti (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Jesus and the Eyewitnesses : the Gospels as Eyewitness Testimony", Richard Bauckham, Cambridge 2006 : [recenzja] Marek Skierkowski Richard Bauckham (aut. dzieła rec.) s. 518-525
"Jesus and the God of Israel : God Crucified and Other Studies on the New Testament's Christology of Divine Identity", Richard Bauckham, Cambridge 2008 : [recenzja] Marek Skierkowski Richard Bauckham (aut. dzieła rec.) s. 525-529
"Maria von Magdala - erste Apostolin? Joh 20, 1-18: Tradition und Relecture", Andrea Taschl-Erber, Freiburg [etc.] 2007 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Andrea Taschl-Erber (aut. dzieła rec.) s. 529-530
"Sakrament święceń (kanony 1008-1054)", M. Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Dariusz Sokołowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 531-533