Znaleziono 138 artykułów

Edward Ozorowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia dziewictwa Maryi w piśmiennictwie starochrześcijańskim Edward Ozorowski s. 3-17
Symbol jako klucz do programu poetyckiego J. Słowackiego Edward Ozorowski s. 3-7
Dziesiąty tom "Studiów Teologicznych" Edward Ozorowski s. 3-12
Dziesięć lat istnienia półrocznika "Studia Theologica Varsaviensia" Edward Ozorowski s. 3-30
Teologia - wiara szukająca rozumienia Edward Ozorowski s. 5-6
Od Redakcji Edward Ozorowski s. 5
Nieprzemijalna wartość rodziny Edward Ozorowski s. 5-13
Słowo wstępne Edward Ozorowski s. 5
Sympozjum ku czci ks. prof. Jana Pryszmonta : jubileuszowe dziękowanie Edward Ozorowski s. 5-7
Nauczanie teologii w Wilnie i w Białymstoku w XX wieku Edward Ozorowski s. 5-44
Personalizm chrześcijański Edward Ozorowski s. 7-17
[Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej...] Edward Ozorowski s. 7
Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety Edward Ozorowski s. 7-25
Nauka a pytania graniczne Edward Ozorowski s. 7-10
Jana Pawła II rozumienie sakramentu w odniesieniu do małżeństwa Edward Ozorowski s. 7-14
Ontyczne podstawy małżeństwa Edward Ozorowski s. 7-14
Nauki potrzebują teologii Edward Ozorowski s. 9
Ontyczne podstawy personalizmu Edward Ozorowski s. 9-18
Ofiara jako "primum principium" Eucharystii Edward Ozorowski s. 9-21
Słowo wstępne Edward Ozorowski s. 9
Dziecko w aspekcie celu Edward Ozorowski s. 11-17
Znaczenie słowa w przekazie prawdy Edward Ozorowski s. 11-15
Człowiek drogą Kościoła Edward Ozorowski s. 11-21
Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety Edward Ozorowski s. 13-31
Nieprzemijalna wartość rodziny Edward Ozorowski s. 13-20
Małżeństwo i rodzina jako związek ludzi wierzących w Chrystusie Edward Ozorowski s. 13-22
Nauka soboru trydenckiego o Eucharystii Edward Ozorowski s. 13-27
"Osoba - komunia" w nauczaniu Jana Pawła II Edward Ozorowski s. 15-28
Teologia ojcostwa Edward Ozorowski s. 18-24
Niektóre uwarunkowania zewnętrzne nauki Jana Pawła II o maryjnym rysie godności kobiety Stanisław Andrukiewicz Edward Ozorowski s. 19-40
Problematyka człowieka w nauce o sakramencie Eucharystii Edward Ozorowski s. 19-25
Bóg : życie, miłość, komunia Edward Ozorowski s. 21-33
Dzieje chrystologii Edward Ozorowski s. 25-62
Dziedzięctwo Boże a dziecko Edward Ozorowski s. 25-32
Godność kobiety według Jana Pawła II Edward Ozorowski s. 27-43
Biblia - ojcowie - teologia Edward Ozorowski s. 28-40
Dar życia w porządku stworzenia i zbawienia w świetle "Evangelium Vitae" Edward Ozorowski s. 29-39
Małżeństwo jako komunia osób Edward Ozorowski s. 31-52
Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o Eucharystii Edward Ozorowski s. 31-49
Uwagi o metodzie historii teologii Edward Ozorowski s. 33-45
Fides qua - fides quae Edward Ozorowski s. 33-41
Prawda o miłosierdziu Bożym w encyklice Jana Pawła II "Dives in Misericordia" Edward Ozorowski s. 37-49
Maryjny rys godności kobiety jako dziewicy Stanisław Andrukiewicz Edward Ozorowski s. 39-61
Wielorakie znaczenie męczenników Edward Ozorowski s. 41-54
"Osoba - komunia" w nauczaniu Jana Pawła II Edward Ozorowski s. 43-58
"Jest" a "być" jako motor kultury europejskiej Edward Ozorowski s. 45-53
Kościół w Polsce w trzydzieści lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II Edward Ozorowski s. 47-60
Teologia w zespole nauk o małżeństwie i rodzinie Edward Ozorowski s. 53-64
Nauka Adama Opatowczyka o sakramentach w ogólności Edward Ozorowski s. 55-90
Trynitarna struktura chrześcijańskiego «communio» Edward Ozorowski s. 59-66
Teologia peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego Edward Ozorowski s. 64-70
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8) : obecność Chrystusa w świecie Edward Ozorowski s. 66-78
Wokół "Communio sanctorum" Edward Ozorowski s. 77-93
Urzeczywistnianie się Kościoła przez kult świętych Edward Ozorowski s. 81-89
Uwagi o historii teologii Edward Ozorowski s. 81-94
Eklezjologia unicka po Synodzie Brzeskim z 1596 r. : (wykład przedstawiony na sympozjum naukowym w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu 4.V.1992 r.) Edward Ozorowski s. 85-90
Dzieje teologii w starożytności Edward Ozorowski s. 87-103
The gift of life in the order of creation and redempion as presented in "Evangelium vitae" Edward Ozorowski s. 99-109
Antropologiczne aspekty problematyki Boga, wiary i łaski Edward Ozorowski s. 103-116
Is there a need to talk about God's Mercy these days? Edward Ozorowski s. 105-114
Piotr z Poznania : teolog polski XVII wieku Edward Ozorowski s. 107-146
Świętość Eucharystii Edward Ozorowski s. 107-119
Maryja - rodzina - Kościół w liście Jana Pawła II do rodzin Edward Ozorowski s. 125-140
Małżeństwo jako komuna osób Edward Ozorowski s. 129-149
"Dialogi o Bożym Miłosierdziu", E. Ozorowski, Białystok 2003 : [recenzja] Józef Zabielski Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 146-150
Polskie publikacje eklezjologiczne w latach 1969-1970 Edward Ozorowski s. 147-156
"Słownik Małżeństwa i Rodziny", red. Edward Ozorowski, Łomianki 1999 : [recenzja] Anna Tylki-Szymańska Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 155-156
Obecność uwielbionego Pana w Kościele Edward Ozorowski s. 157-167
Prawidłowości historii w "Dziejach papiestwa" Leopolda von Ranke Edward Ozorowski s. 167-179
Wschód chrześcijański na Soborze Trydenckim Edward Ozorowski s. 169-180
"Konfrontacje" Karola Rahnera Edward Ozorowski s. 171-178
Mariologia XI Synodu Toledańskiego Edward Ozorowski s. 185-196
Z problematyki chrystologicznej Edward Ozorowski s. 187-190
"Perosonalizm : prawda, dobro, piękno", Radom [b.r.] : [recenzja] Edward Ozorowski s. 193-198
"Le Synod permanent : Naissance et averin", René Laurentin, Paris 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski René Laurentin (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Cristologia negli scritti di Andrea Frycz Modrzewski il precursore dell'ecumenismo", Ceslaus Rychlicki, Roma 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Ceslaus Rychlicki (aut. dzieła rec.) s. 202-203
Z życia uczelni Edward Ozorowski s. 205-214
Technika a rozum i wiara w nauczaniu Jana Pawła II : ("Veritas splendor, Fides et ratio") Edward Ozorowski s. 221-234
"Das Markusevangelium sadisch", Hans Quecke, Barcelona 1972 : [recenzja] Edward Ozorowski Hans Quecke (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Nowa książka o kościele Tadeusz Paprocki Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Die Botschaft von Gott : Orientierung für Paris", Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 230-232
Z teologii dogmatycznej i jej pogranicza Edward Ozorowski s. 232-242
"Psychologia nawrócenia z prawosławia na katolicyzm Melecjusza Smotryckiego", Kazimierz Kułak, Białystok 1984 : [recenzja] Edward Ozorowski Kazimierz Kułak (aut. dzieła rec.) s. 233-235
K. Rahnera podstawowy kurs wiary Edward Ozorowski s. 236-243
"Kult męczenników w Archidiecezji Białostockiej", Edward Ozorowski, Tadeusz Krahel, Białystok 2000 : [recenzja] Jan Hadalski Tadeusz Krahel (aut. dzieła rec.) Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Słownik podstawowych pojęć teologicznych", Edward Ozorowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Dzięgielewska Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"W sercu Watykanu. Od Jana XIII do Jana Pawła II. Rozmowa z Marie-Joelle Guillaume", Paul Poupard, Katowice 2005 : [recenzja] Edward Ozorowski Paul Poupard (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Misterium chrześcijańskie Edward Ozorowski s. 257-259
"Zukunft der Theologie : Theologie der Zukunft", Wien 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 260-262
"Christologie : systematisch und exegetisch : Arbeitsgrundligen für eine interdisziplinäre Vorlesung", Karl Rahner, Freiburg im Br. 1972 : [recenzja] Edward Ozorowski Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Mariologia w ekumenicznym dialogu Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Sympozjum eklezjologiczne w Białymstoku, 17 XI 1984 Edward Ozorowski s. 263-266
"Zum Problem Unfehlbarkeit : Antworten auf die Anfrage von Hans Küng", Freiburg im Br. 1972 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 264-266
Kościół w świecie : uwagi na marginesie książek: "Christentum innerhalb und ausserhalb der Kirche", Freiburg in Br. 1976, Herder, ss. 294; B. Lonergan, "Theologie im Pluralismus heiliger Kulturen", Freiburg im Br. 1975, Herder, ss. 192 Edward Ozorowski s. 266-272
"Staub der Jahrhunderte oder Wie kann man Dogmen glaubhaft verkündigen?", Mainz 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 266-267
Sakramentologia ogólna Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Gott : die Zukunft des Menschen", Edward Schillebeeckx, Mainz 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Edward Schillebeeckx (aut. dzieła rec.) s. 268-269
Moje wykłady w AWSD w Białymstoku Edward Ozorowski s. 276-278
”Glaube an Erlösung : Konzepte der Soteriologie vom Neuen Testament bis heute”, Dietrich Wiederkehr, Freiburg i. Br. 1976 : [recenzja] Edward Ozorowski Dietrich Wiederkehr (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Dramat humanizmu ateistycznego", Henry de Lubac, Kraków 2004 : [recenzja] Edward Ozorowski Henry de Lubac (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Seminarium Diakonii Parafialnej", Lublin 1991 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 282-284
"Analecta Cracoviensia", 9 (1977) : [recenzja] Edward Ozorowski s. 292-296
"Entsakralisierung : ein epochales Schlagwort in seiner Bedeutung für die Zukunft der christlichen Kirchen", Heribert Mühlen, Paderborn 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Heribert Mühlen (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Nauka Piotra z Poznania (+1655) o Kościele w procesie rozwojowym eklezjologii katolickiej", Edward Ozorowski, "Wiadomości kościelne Archidiecezji w Białymstoku" 3, 1977, nr 2, s. 34-92, nr 3, s. 73-127 : [recenzja] Wiesław Murawiec Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"L’Eglise : de saint Augustin à l’époque moderne“, Yves Congar, Paris 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"Situation und Aufgabe der Theologie heute", Yves Congar, Paderborn 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Des neue Volk Gottes : Entwürfe", Joseph Ratzinger, Düsseldorf 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Studia Warmińskie", t. 8, Olsztyn 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 300-304
Średniowieczny tekst o Kościele Edward Ozorowski s. 305-310
"Prinzip Liebe : Perspektiven der Theologie", Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 310-314
Teologia jako nauka Edward Ozorowski s. 313-315
Mariologia stara i nowa Edward Ozorowski Witold Pietkun (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Naherwartung : Auferstehung : Unsterblichkeit", Gisbert Greshake, Gerhard Lohfink, Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Ekonomia" w dialogu ekumenicznym Edward Ozorowski s. 315-322
"Der grosse Sonntags-Schott : Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Messbuchs und des Lektionars ergänzt mit den lateinischen Texten des Missale Romanum", Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 317-321
W kręgu teologii Edward Ozorowski s. 319-321
"Christus alles in allen", Hermann Volk, Mainz 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski Hermann Volk (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Histoire de la pensée chrétienne“, Paul Tillich, Paris 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Paul Tillich (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Neues Testament und Kirche", Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 325-327
"Prêcher la Trinité : affirmation trinitaire et predication du salut“, Philippe Ferlay, Lyon 1973 : [recenzja] Edward Ozorowski Philippe Ferlay (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Nowy podręcznik patrologii Edward Ozorowski Gabriela Peters (aut. dzieła rec.) s. 327-329
"Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis”, Karl Rahner, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Karl Rahner s. 330-333
"Christologie im Präsens : Kritische Sichtung neuer Entwürfe”, Arno Schilson, Walter Kasper, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Eucharistie : bleibende Wahrheit und heutige Fragen", Eugen Walter, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Eugen Walter (aut. dzieła rec.) s. 334-335
Świętość Eucharystii Edward Ozorowski s. 337-348
Wykaz publikacji Edward Ozorowski s. 343-348
"Wer ist ein Christ?", Hans Urs von Balthasar, Freiburg im Br. 1969 : [recenzja] Edward Ozorowski Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 344-346
Ku antropologii chrześcijańskiej Edward Ozorowski s. 345-356
"Confession et communion au moyen âge et au concile de Trente“, Louis Braeckmans, Gembloux 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Louis Braeckmans (aut. dzieła rec.) s. 346-350
Nowe życie w Chrystusie Edward Ozorowski s. 356-363
Wokół problemu osoby : (uwagi na marginesie półrocznika "Personalizm. Prawda, dobro, piękno") Edward Ozorowski s. 357-362
W trosce o duszpasterstwo Willi Massa Edward Ozorowski Felix Schlösser Elmar Bartsch (aut. dzieła rec.) Ludwig Bertsch (aut. dzieła rec.) Franz Kamphaus (aut. dzieła rec.) Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Wykaz publikacji Edward Ozorowski s. 371-380
"Charisma : Ordnungsprinzip der Kirche", Gotthold Hasenhüttl, Freiburg im Br. 1969 : [recenzja] Edward Ozorowski Gotthold Hassenhüttl (aut. dzieła rec.) s. 388-390
"Das Ende der Zeit : exegetische Aufsätze und Vorträge", Heinrich Schlier, Freiburg im Br. 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Heinrich Schlier s. 391-392
Akademia Teologii Katolickiej w pierwszym semestrze roku akademickiego 1971 Edward Ozorowski s. 393-401
Wykaz publikacji Edward Ozorowski s. 401-408
"Il Battesimo in relazione alla natura e missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner", Andrzej Proniewski, Roma 2000 : [recenzja] Edward Ozorowski Andrzej Proniewski (aut. dzieła rec.) s. 499-500