Znaleziono 9 artykułów

Eugeniusz Borowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie Eugeniusz Borowski s. 21-46
Działalność Panien Benedyktynek w Drohiczynie nad Bugiem Eugeniusz Borowski s. 83-135
Działalność Towarzystwa Jezusowego w Drohiczynie nad Bugiem Eugeniusz Borowski s. 157-185
Działalność franciszkanów w Drohiczynie nad Bugiem od schyłku XIV wieku do 1832 roku Eugeniusz Borowski s. 159-207
Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach Eugeniusz Borowski s. 165-199
Działalność Zgromadzenia Misji w Siemiatyczach (1719-1832) Eugeniusz Borowski s. 171-216
Działalność księży pijarów w Drohiczynie nad Bugiem (1774-1845) Eugeniusz Borowski s. 239-282
Autor pamiętnika mieszczanina bielskiego "Łyki i kołtuny" Eugeniusz Borowski s. 275-291
Zarys dziejów rzymskokatolickiej parafii w Kleszczelach (1533-1993) Eugeniusz Borowski s. 323-338